Online jaarverslag 2013

 • 50.966

  telefoontjes
  door de
  klantenservice
  behandeld

 • 24.743

  kolken
  gereinigd

 • 8.483

  vuilniswagens
  met huishou-
  delijk afval
  afgevoerd

 • 57

  wespennesten
  bestreden

 • 26 km

  aan afzet-
  hekken
  neergezet en
  weggehaald

 • 1.973

  kleine
  reparaties aan
  bestratingen
  gedaan

 • 1.067 ton

  aan spullen herbruikt
  dankzij
  Het GOED

 • 914

  speel-
  toestellen
  geïnspecteerd

 • 1.980

  bomen
  gesnoeid