menu

Met de afvalpas naar de ondergrondse container voor restafval

In Vlaardingen gaan vanaf 1 februari 2021 alle ondergrondse containers voor restafval alleen nog maar open met een afvalpas.

Belangrijke post!

Inwoners van Vlaardingen hebben eind januari op hun huisadres één afvalpas met begeleidende brief en folder ontvangen. Bedrijven die reinigingsrecht betalen en daarmee in aanmerking komen voor de afvalpas ontvangen de pas op het bedrijfsadres.

Heeft u nog geen afvalpas ontvangen? Geef het door via dit formulier. Dit geldt niet voor flats met stortkokers. Die krijgen pas later een afvalpas en worden/zijn hierover geïnformeerd.

 

Waarom een afvalpas?

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betaalt u als inwoner afvalstoffenheffing. Daardoor heeft u ook recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Vlaardingen. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en niet-inwoners van Vlaardingen. Hierdoor heeft Vlaardingen aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten en kunt u de containers in uw wijk openen met uw afvalpas. Dit besluit maakt onderdeel uit van het ’Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019’ dat in december 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hoe gebruik ik de afvalpas?

 

 

 

 

 

Per huisadres wordt één pas vertrekt. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas automatisch geblokkeerd.
Wees dus zuinig op je pas: bewaar hem bijvoorbeeld in je portemonnee. Maak in ieder geval geen gaatje in de pas: dan werkt deze niet meer!

 

Ik heb nog een vraag

Heeft u nog vragen over de afvalpas? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met de gratis helpdesk van DVL: 0800 – 3500 100. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.

Veelgestelde vragen

 • Afvalpas Vlaardingen

  Kan de container ook geopend worden met een andere pas dan de afvalpas?

  Nee, als alle toegangssystemen van de ondergrondse restafvalcontainers in Vlaardingen zijn geactiveerd is dat niet meer mogelijk.

   

  Op welke containers kan ik mijn afvalpas gebruiken?

  Op alle ondergrondse containers voor restafval in uw wijk. De containers voor de andere afvalstromen (groente-, fruit- en etensresten, glas, papier en textiel) kunnen zonder de afvalpas gebruikt worden. In de brief die u thuis heeft ontvangen staat ook uw wijk aangegeven.

  Mijn afvalpas werkt niet, wat nu?

  Vanaf 1 februari 2021 kunt de ondergrondse container voor restafval in uw wijk alleen openen met uw afvalpas. Lukt het niet? Meld dit dan via dit formulier.

   

  Kan ik ook meerdere afvalpassen aanvragen?

  Nee, u krijgt 1 afvalpas pas voor uw huisadres. Leg daarom de afvalpas op een handige plek waar iedereen op uw adres bij kan.

  Kan ik de afvalpas ook als app downloaden via mijn smartphone?

  Dat is op dit moment technisch niet mogelijk.

  Wat moet ik doen met mijn afvalpas als ik ga verhuizen?

  Laat uw afvalpas achter voor de nieuwe bewoner(s). De pas hoort bij het huisadres. Bij uw nieuwe woning, krijgt u de afvalpas van de vorige bewoner(s).

   

  De container gaat niet open, wat nu?

  Het kan zijn dat de pas of paslezer niet werkt. Probeert u het dan eerst bij een andere restafvalcontainer. Er is altijd een container in de buurt, op redelijke loopafstand. Als blijkt dat uw pas of paslezer niet werkt, meldt dit dan bij DVL.

  Laat de zak niet achter bij de container, maar neem deze weer mee terug naar huis of vraag of uw buurtbewoners de container willen openen als uw pas het probleem is.

  Wat als blijkt dat de container vol zit?

  Containers zullen minder vaak vol zitten omdat we door de nieuwe sensoren (vulgraadmeters) door krijgen wanneer de container voor 80% gevuld is. Zo kan Irado de container bijtijds legen. Staan er bij u in de buurt meerdere containers naast elkaar? Dan meet het systeem het gemiddelde van deze containers. Het kan dus zijn dat een van de container wel vol is, maar nog niet geleegd wordt omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Bent u toch eerder bij een volle container dan Irado hem geleegd heeft? Probeer dan een andere container in de buurt.

  Klopt het als de container nog niet is afgesloten?

  Vanaf 1 februari 2021 beginnen we met het handmatig afsluiten van alle ondergrondse containers voor restafval. Deze handeling zal naar verwachting een paar dagen in beslag nemen.

  Betaal ik straks elke keer als ik de ondergrondse container gebruik?

  Nee, u betaalt een vast tarief per jaar aan afvalstoffenheffing. De hoogte hiervan staat vast, dus ongeacht hoe vaak u gebruik maakt van de ondergrondse container.

  Hoe zit het dan met mijn privacy?

  De afvalpas is alleen gekoppeld aan het huisadres, niet aan de bewoners van dit adres. Daarom laat u ook de pas achter als u gaat verhuizen. Bij aanvraag van een nieuwe pas, kan Irado alleen zien of er al een pas op dat adres aangemaakt is.

  In de periode dat Irado nog bezig is met het implementeren van de software kan Irado de adresgegevens gebruiken om te beoordelen of de juiste koppelingen van adressen/afvalpassen aan containers zijn gemaakt.