Participatie

Afvalreductie kunnen we niet alleen. Minder afval in de stad; daaraan werken we graag samen met de inwoners van de stad.

Afval the Challenge
In 2016 formuleerde de gemeente Schiedam en Irado een ambitieus afvaldoel: van 259 kilo restafval per persoon per jaar naar 160 kilo per persoon per jaar in 2020, zodat we het milieu minder belasten met ons afval. Een jaar later wijzen de cijfers uit dat de Schiedammers al aardig op weg zijn. “De eerste stappen hebben geleid tot een resultaat om trots op te zijn,” aldus voormalig wethouder Alexander van Steenderen. “De hoeveelheid restafval per persoon is gedaald naar 214 kilo per jaar! Graag feliciteer ik alle Schiedammers met deze mooie prestatie.”

Plastic kliko’s aan huis
Irado en de gemeente Schiedam boden bewoners van de Feministenbuurt op proef een container aan huis voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons aan. Dit was een initiatief van vertegenwoordigers van de wijk Woudhoek Noord en de denktank Duurzaamheid in Schiedam. Tijdens de proef konden bewoners thuis hun plastic verpakkingsmaterialen en drankenkartons nog gemakkelijker scheiden en aanbieden. De proef is met iets andere uitgangspunten ook uitgevoerd in de wijk Toneelspelersbuurt. De ervaringen in deze wijken vormen de basis voor het toekomstige inzamelbeleid van Irado voor plastic verpakkingen en drankenkartons in laagbouwwoningen in Schiedam.