Bestrijding Exoten

Het is geen gemakkelijke klus, maar Irado draait er zijn hand niet voor om: de bestrijding van exoten in de stad. Exoten zijn invasieve soorten, die buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied zijn gaan vestigen en hierdoor een bedreiging vormen voor de lokale flora en fauna. Als we het over exoten hebben, dan hebben we het voornamelijk over de Japanse duizendknoop en de Reuzenbereklauw. Deze exoten komen het meest voor in ons werkgebied, en hebben we dus het meeste last van.

Reuzenbereklauw

De Reuzenbereklauw is een plant die van oorsprong voorkomt in de Kaukasus en werd rond de 19e eeuw geïmporteerd als sierplant in tuinen. Deze plant kan veel overlast veroorzaken. Hij zorgt er namelijk voor dat andere planten verdrongen worden, en hij bevat een sap die bij beschadiging van de plant voor veel huidirritatie kan zorgen. Dit sap bevat chemicaliën die geactiveerd worden door zonlicht waardoor brandwonden ontstaan. Het contact met de plant zelf is vaak pijnloos, iets dat voornamelijk voor kinderen een risico vormt als zij de stengels bijvoorbeeld gebruiken om mee te spelen.

De Reuzenbereklauw kan tot wel 5 meter hoog worden, en heeft stengels die tussen de 5 en 10 cm dik zijn. Daarnaast zijn de stengels ook purper gevlekt. De bladeren kunnen tot ca. 3 meter lang worden met veervormige insnijdingen.

Heb je een reuzenbereklauw in je tuin? Dan kan je hem in principe laten staan, maar je moet wel voorkomen dat de plant zaden vormt en zich zo verspreidt. Verwijderen is in dit geval het meest effectief:

  • Zorg voor beschermende kleding en draag een (veiligheids)bril;
  • Steek de plant 15-20 cm onder de grond af, herhaal dit indien nodig enkele keren;
  • Afmaaien kan ook, dit moet minimaal 5x per groeiseizoen herhaald worden;
  • Voer de resten af bij het groenafval.

Ben je toch in aanraking gekomen met de sap uit de plant? Was dan zo snel mogelijk de huid met zeep en blijf ten minste 48 uur uit het zonlicht.

Irado bestrijdt de Reuzenbereklauw in de openbare ruimtes. Met de gemeentes is afgesproken dat de bereklauw wordt afgehakt, met een scherpe schoffel en daarna kan blijven liggen. Als er zaad in de plant zit, moeten deze voorzichtig in een vuilniszak worden gestopt en afgevoerd met het restafval. Irado gebruikt geen gif bij de bestrijding van de Reuzenbereklauw.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is één van de meest invasieve exoten. Ook deze plant is in de 19e eeuw als tuinplant geïmporteerd, en daarna sterk gaan verwilderen. Als de plant eenmaal ergens groeit, is hij erg moeilijk weg te krijgen. De sterke wortelstokken en stengels groeien in kieren, scheuren en holle ruimtes en zijn in staat om gebouwen, leidingen en wegen te beschadigen.

Je herkent de Japanse duizendknoop aan het frisgroene blad. ’s Zomers krijgt hij rode nerven, en van augustus tot oktober heeft de plant witte bloemen. De bladeren staan om en om aan een kant aan de stengel, die in een soort zigzag vorm loopt. De stengels zijn hol vanbinnen, en hebben aan de buitenkant rode vlekjes. De wortels zijn vanbinnen oranje en hebben witte uitlopers.

De Japanse duizendknoop is een hardnekkig onkruid. Wanneer hij zich eenmaal in je tuin heeft gevestigd, krijg je hem lastig weg. Je kunt hem op de volgende manier bestrijden:

  • De planten uitgraven: graaf zo diep als nodig en verwijder alle wortelresten. Uit achtergebleven resten groeit weer een nieuwe plant.
  • De planten uit de grond trekken: trek in het groeiseizoen zo vaak mogelijk alle stengels uit de grond, ten minste 1x per twee weken.
  • Vorm de groeiplek om tot een grasveld: maai dit minimaal 1 tot 2x per week. Zo put je de planten in de loop van een aantal jaar uit.

Let op! Gooi de resten van de Japanse duizendknoop nooit bij het GFT-afval of op je composthoop, maar gooi het weg in een plastic zak bij het restafval. Anders riskeer je een nieuwe wildgroei aan Japanse duizendknoop.

De Japanse duizendknoop steken we ook af, tot pal boven de grond. Dat doen we een paar keer, indien nodig zelfs maandelijks. De plant gaat vervolgens in een plastic zak en wordt bij het restafval afgevoerd. Als die op de composthoop zou gaan, bestaat het risico dat hij weer in het systeem terechtkomt. Ook in dit geval gebruiken wij geen gif bij de bestrijding.