Bestrijding Exoten

Het is geen gemakkelijke klus, maar Irado draait er zijn hand niet voor om: de bestrijding van exoten in de stad. Exoten zijn soorten, die van oorsprong niet in een gebied voorkomen. Deze soorten zijn vaak door menselijk toedoen op een plek terecht gekomen, en vormen een gevaar voor de plaatselijke flora en fauna.

Als we het over exoten hebben, dan hebben wij het voornamelijk over de Japanse duizendknoop en de Reuzenbereklauw. Deze exoten komen het meest voor in ons werkgebied, en hebben we dus het meeste last van.