Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Bestrijding van Japanse duizendknoop

Het is een hardnekkige plant: de Japanse duizendknoop. Het is een woekerende plant die op ca 25 locaties in de gemeente Schiedam voorkomt. De plant veroorzaakt overlast: de wortelmassa is zo dicht en sterk dat die andere planten verdringt en asfalt en funderingen kan breken. Het uitroeien van de plant is praktisch onmogelijk.

De gemeente Schiedam heeft op verschillende plekken in Schiedam borden geplaatst om te waarschuwen voor de verspreiding van de Japanse duizendknoop.

Tip

Denk je een Japanse duizendknoop te herkennen, dan kun je dat melden bij het KCC van de gemeente Schiedam.

Japanse duizendknoop

Als de plant eenmaal ergens groeit, is hij erg moeilijk weg te krijgen. De sterke wortels kunnen wel drie meter lang worden. Het kan zelfs groeien in kieren, scheuren en holle ruimtes en beschadigt daarmee gebouwen, leidingen en wegen. Ook verdringt de plant op den duur andere plantensoorten.

De Japanse duizendknoop vermeerdert zich enorm snel uit de wortels van de plant in uitlopers. Daarom is de plant lastig te bestrijden.

Bijen en hommels zijn dol op de bloeiende Japanse duizendknoop.

Je herkent de Japanse duizendknoop aan het frisgroene blad. ‘s Zomers krijgt hij rode nerven, en van augustus tot oktober heeft de plant witte bloemen. De bladeren staan om en om aan een kant aan de stengel, die in een soort zigzag vorm loopt. De stengels zijn hol van binnen, en hebben aan de buitenkant rode vlekjes. De wortels zijn van binnen oranje en hebben witte uitlopers.

Zodra de uitlopers boven de grond komen zijn hebben ze rode stengels en blaadjes. Als ze groeien worden de stengels en het blad groen.

De plant kan wel 2-3 meter hoog worden. Dat is afhankelijk van de standplaats en het klimaat.

Je kunt hem op de volgende manier bestrijden:

  • De planten uitgraven: graaf zo diep als nodig en verwijder alle wortelresten. Uit achtergebleven resten groeien namelijk weer nieuwe planten.
  • De planten uit de grond trekken: trek in het groeiseizoen zo vaak mogelijk alle stengels uit de grond, ten minste 1x per twee weken.
  • Zo vaak mogelijk maaien: minimaal 1 tot 2x per week. Zo put je de planten in de loop van een aantal jaar uit.

We bestrijden de Japanse duizendknoop op drie manieren:

  • afsteken tot pal boven de grond.
  • de plant met met wortel uit de grond trekken
  • zo vaak mogelijk maaien. Daarvan raakt de plant uitgeput.

De resten laten we even indrogen en nemen we mee. Op de milieustraat staat een aparte container om de resten van de Japanse duizendknoop. te verzamelen en af te voeren. Ze worden uiteindelijk verbrand.

De Japanse duizendknoop is één van de meest invasieve exoten. Deze plant is in de 19e eeuw als tuinplant geïmporteerd, en daarna sterk gaan verwilderen.

We noemen de plant een exoot. Exoten zijn soorten, die van oorsprong niet in een gebied voorkomen. Deze soorten zijn vaak door mensen op een plek terecht gekomen, en vormen een gevaar voor de plaatselijke flora en fauna. De Japanse duizendknoop en de Reuzenbereklauw komen het meest voor in ons werkgebied, en hebben we dus het meeste last van.

Let op!

Houd de resten van de Japanse duizendknoop apart. En gooi het nooit weg in de gft-container of op je composthoop. Verzamel de resten in een plastic zak en gooi het weg bij het restafval.

Gft wordt gecomposteerd en de wortels overleven het composteringsproces. Als je deze compost zou gebruiken in je tuin, dan verspreid je de wortels met het compost door je hele tuin.