menu

Tips voor minicontainers in de winter

Vriest het afval in uw container met vorst vast?  Irado heeft de volgende tips om vastgevroren afval te voorkomen:

 • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval los van de wanden.
 • Is het deksel vastgevroren: plaat een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel de container om vastvriezen te voorkomen
 • Plaats de container op een niet al te koude plaats uit de wind, bijvoorbeeld tegen de gevel of in een schuurt of garage.
 • Leg krantenpapier, zaagsel of een eierdoos onder in de container.
 • Gooi zo min mogelijk nat afval in de container door het eerst uit te laten lekken.
 • Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te gaan. Dit verontreinigt het afval namelijk.

De medewerkers van Irado besteden extra aandacht aan het legen van de containers bij vorst. Zo drukken ze extra op de ledigingknop van de vuilniswagen zodat de container extra geschud wordt. Het kan echter voorkomen dat de container vanwege de vorst toch niet helemaal is geleegd, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. En door de weersomstandigheden kan de inzameling worden vertraagd, maar het ledigen van de containers blijven we doen.

Onze medewerkers vragen hiervoor uw begrip.

Veelgestelde vragen

 • Afvalinzameling in mijn gemeente

  Ik woon in Schiedam en wil graag een minicontainer voor oud papier

  U woont in Schiedam en wilt een eigen minicontainer voor oud papier aanvragen. Vult u daarvoor het aanvraagformulier volledig in. De minicontainer met blauwe deksel wordt vervolgens op korte termijn bij u afgeleverd. Afhankelijk van uw wijk wordt het oud papier overdag door Irado, of ‘s avonds door verenigingen/scholen opgehaald. Raadpleeg de afvalkalender voor de exacte ophaaldata.

  Waar laat ik mijn lege drankenkartons, zoals melk- en vruchtenpakken?

  In de gemeente Schiedam kunt u vanaf 1 april 2015 ook uw lege drankenkartons in de Afval Apart Punt voor plastic verpakkingsafval gooien. Denkt u aan: pakken voor vruchtensappen, water en wijn, pakken voor melk, vla en yoghurt, pakken voor soep en pastasaus. Alleen geen pakken met inhoud. Graag de drankenkarton eerst platvouwen en de dop er weer op draaien. Omspoelen is niet nodig.

  In de gemeente Vlaardingen kunt u uw lege drankenkartons kwijt in de container voor restafval.

  Ik wil kunststof en textiel apart inzamelen, maar de kunststof- en textielcontainer zijn te ver voor mij. Wat kan ik doen?

  Bij de meeste supermarkten/winkelcentra vindt u Afval Apart Punten met onder meer containers voor textiel en kunststof. Als u boodschappen doet, kunt u gelijk uw zakken weggooien. U hoeft niet alles in een keer in te leveren, elke keer een beetje maakt ook al verschil. Raadpleeg het overzicht van Afval Apart Punten en vindt voor u de dichtstbijzijnde containe

  Ik wil geen minicontainer voor gft-afval, hoe geef ik dat aan?

  Iedere woning krijgt standaard een minicontainer voor restafval en een minicontainer voor gft-afval. De containers horen bij de woning en blijven eigendom van Irado. Vormt de aanwezigheid van de container echt een probleem, neem dan contact op met de Klantenservice op 010-262 1000. Wij noteren uw adres en overleggen met de gemeente wat er mogelijk is.

  Ik woon in Schiedam en wil een extra container voor restafval aanvragen, kan dat?

  U kunt alleen een extra minicontainer voor restafval aanvragen als uw huishouden bestaat uit zes personen of meer. Hiervoor dient u een verzoek met motivatie in bij de Klantenservice van Irado.  Samen met de gemeente beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een extra minicontainer.

  Heeft u om medische redenen (bijvoorbeeld incontinentie) behoefte aan een extra container. Dan kunt u ook hiervoor een verzoek indienen bij de Klantenservice van Irado.

   

  Als mijn minicontainer om de twee weken wordt geleegd, betaal ik dan ook minder afvalstoffenheffing?

  De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door de gemeente, niet door Irado. Voor vragen over de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij de gemeente.

  Wat zijn de afmetingen van de minicontainers?

  De kleine minicontainer van 140 liter is 110 x 48 x 56 centimeter.

  De grote minicontainer van 240 liter is 110 x 58 x 74 centimeter.

  (lengte x breedte x hoogte)

  • Gladheidsbestrijding in Schiedam

   Waarom strooit Irado niet met zand?

   Zout lost gladheid op en zand niet. Zand heeft dus geen dooiend effect en is alleen stroefmakend. De chemische reactie van zout en water zorgt wel dat het geschikt is als dooimiddel. Verkeer zorgt vervolgens voor een goede vermenging ervan op het wegdek.

   Bovendien zijn er aan het strooien van zand extra schoonmaakkosten verbonden. Het strooien van zand heeft als gevolg dat al het zand naar de goot geveegd moet worden en dat de kolken naderhand schoongemaakt moeten worden. Heel veel extra werk dus voor een middel dat veel minder effectief is dan zout op doorgaande wegen.

   Hoe belastend is strooizout voor het milieu?

   Strooizout is slecht voor het milieu. Dat staat vast. Maar om veiligheid van weggebruikers te waarborgen moeten we echt strooien. De gemeente Schiedam en Irado hebben in tijden van gladheid zoveel mogelijk oog voor het milieu. Overmatig strooien leidt er toe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt. Om dat te voorkomen stellen we de strooizouthoeveelheid in onze wagens zo nauwkeurig mogelijk af.

   Wordt mijn afval ingezameld in de winter?

   In de winter kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn op de afvalinzameling in uw wijk. De inzameling wordt misschien vertraagd, maar het ledigen van de (mini)containers blijven we doen.

   GFT-container

   Als het vriest is het extra lastig om de gft-containers goed te legen. Door het vocht in groente, fruit- en tuinafval vriest het makkelijk vast aan de zijwand en de bodem en krijgen we de containers soms niet helemaal leeg.

   Tips

   We hebben een paar tips voor u waarmee u voorkomt dat uw gft-afval minder gauw vastvriest aan de minicontainer:

   Zet uw gft-container in de schuur of dicht tegen het huis waar het een paar graden warmer is.

   Verpak uw gft-afval in een krant. De krant neemt het vocht op zodat het afval niet vastvriest aan de container.

   Hoe kan ik zelf de gladheid bestrijden?

   Sneeuw kunt u opruimen door het weg te schuiven. Gebruik hiervoor een sneeuwschuiver of platte schep. Dit is de goedkoopste en meest milieuvriendelijke manier.

   Let u er wel op dat u de goot en de rioolput vrijhoudt, zodat het dooiwater makkelijk kan weglopen. En veeg geen grote hoop op het fietspad en ga niet verder dan de rand van de stoep.

   De gemeente verstrekt gratis strooizout aan alle Schiedammers. Kijkt u bij veelgestelde vraag: ‘Hoe kom ik aan gratis strooizout’ voor de afhaallocatie

   Hoe kom ik aan gratis strooizout?

   Om te zorgen dat ook inwoners goed voorbereid zijn op het winterweer verstrekt Irado in opdracht van de gemeente Schiedam gratis strooizout. Hiermee ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners die hun eigen stoep, maar ook eventueel van hun buren – als ze weg zijn, of fysiek beperkt – schoon willen houden. Het strooizout wordt dit jaar verstrekt in zakken van 10 kilogram.

   Het strooizout kunt u tijdens openingstijden afhalen bij:

   Irado milieustraat: Fokkerstraat 550 of Fietsenstalling gemeente Schiedam aan de Stadserf 1

   Waar wordt gestrooid?

   Waar en wanneer wordt gestrooid is vastgelegd in een prioriteitenplan dat door de gemeente Schiedam is samengesteld. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente Schiedam: www.schiedam.nl.

   Hoe bestrijdt Irado de gladheid?

   Strooiteam van Irado

   De strooiploeg bestaat uit vier ploegen van elk 13 medewerkers die deze winter deel uitmaken van de vaste strooiploeg. De ploeg wordt aangestuurd door een coördinator. Zij staan dag en nacht paraat om de gladheid op routes uit het Wintergladheidsbestrijdigingsplan te bestrijden met zeven strooivoertuigen.

   Strooiroute

   De strooiroute bestaat uit totaal 250 kilometer fietspaden- en hoofdwegenroute. Welke wegen worden gestrooid staat in het prioriteitenplan van de gemeente Schiedam.

   Strooiers voor fietspaden

   Voor de fietspaden worden speciale strooiers ingezet. De strooiers zijn aan de voorkant uitgerust met een borstel om indien nodig de sneeuw zoveel mogelijk weg te vegen. Vervolgens wordt aan de achterkant van het voertuig gestrooid. Deze wagens zijn zowel uitgerust voor het zogeheten ‘nat strooien’ als voor het ‘droog strooien’. In de zomer worden deze multifunctionele wagens ingezet voor het beheer van de openbare ruimten.

   Nat strooien

   Irado gaat de gladheid in Schiedam zoveel mogelijk preventief te lijf door nat te strooien. Een mengsel van zout en water (pekel) wordt een paar uur voordat het glad wordt uitgestrooid op het wegdek. De (natte) pekel blijft in tegenstelling tot het droge strooizout een tijd liggen en voorkomt op deze manier gladheid. Deze methode van ‘nat strooien’ is tevens beter voor het milieu, omdat er veel minder zout wordt verbruikt dan bij ‘droog strooien’.

   Weersvoorspelling

   Irado wordt via Meteo Consult dag en nacht geïnformeerd met gladheidvoorspellingen, waardoor de wagens bijtijds de wegen en fietspaden op kunnen.

   Efficient strooien

   Alle strooiwagens zijn voorzien van een zgn. Winter/Autologic systeem. Het strooiteam kan met dit navigatiesysteem de strooiroute via GPS invoeren evenals de hoeveelheid benodigde pekel en strooibreedte. Met dit technische snufje kunnen de strooiteams dus efficiënter strooien.