menu

Waarom kan pmd bij het restafval?

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen na inzameling. Dat heet nascheiding. 

Steeds meer apart bij nascheiden

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken.

Efficiënter ophalen is goedkoper

Het scheidingsresultaat wordt beter als pmd van restafval wordt gescheiden na inzameling. De inzamelronden voor alleen pmd kunnen daardoor vervallen en daarmee wordt de afvalinzameling efficiënter. Vandaar dat  is gekozen om alleen nog te scheiden na inzameling  in plaats van bij inwoners thuis.

Wat gebeurt er met mijn restafval?

Proces van nascheiding. (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

 

 

 

 

 

LET OP: ALLEEN PMD MAG BIJ RESTAFVAL

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door u dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijft u apart aanleveren.

Meer informatie over nascheiden van pmd?

De overheid legt sinds 2007 producenten verantwoordelijkheid op voor verpakkingsmateriaal. Als gevolg hiervan werden gemeenten verplicht ook kunststof verpakkingen te scheiden en te recyclen. Dit kan op twee manieren: door bronscheiding of nascheiding. Afvalverwerker Omrin haalt voor Irado pmd er achteraf (mechanisch) uit. Hoe dat precies in z’n werk gaat kunt u zien in deze film. Meer informatie over het nascheidingsproces en de producten die van het gerecyclede materiaal worden gemaakt vindt u op de website van Omrin.

Ik heb nog vragen

Heeft u nog vragen over afval, afvalscheiding en de verwerking ervan? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Ik woon in Capelle aan den IJssel

Met ingang van 1 januari kunnen inwoners van Capelle hun pmd kwijt in de pmd-container en in de restafvalcontainer. Alleen pmd wordt met nascheiding uit het restafval gehaald. De andere afvalsoorten moeten we nog steeds apart vooraf scheiden.