menu

Waar breng ik mijn oud papier in Schiedam?

In Schiedam vindt u verschillende inzamelpunten voor oud papier. En samen met verenigingen haalt Irado oud papier op aan huis.

In Schiedam zijn er verschillende mogelijkheden om oud papier gescheiden aan te bieden. Los papier kunt u brengen naar  de Afval Apart Punten. Daarnaast worden in verschillende (laagbouw)wijken de mincontainers voor oud papier maandelijks geleegd door verenigingen, scholen en Irado. In de wijken waar de verenigingen en scholen het papier ophalen, komt de opbrengst van het ingezamelde papier ten goede aan deze scholen en verenigingen.

Wanneer wordt mijn minicontainer voor oud papier geleegd?

Raadpleeg de afvalkalender voor de exacte ophaaldata. De oud papier containers worden  in principe in de avond, vanaf 17.45 uur geleegd. Alleen in de wijken Nieuwland en Vogelbuurt worden de containers in de ochtend door Arbeidcentrum de Boei geleegd. Ook bij huishoudens waar Irado langskomt (en niet de verenigingen/scholen) worden de containers in de ochtend geleegd. Bied dan de container voor 7.30 uur aan de weg of speciale aanbiedplaats aan. Wilt u een minicontainer voor oud papier aanvragen? Vul het aanvraagformulier in of bel onze klantenservice op 010-262 1000.