menu

Voorwaarden voor deelname aan Afval Loont bij de Recyclewinkel Nieuwland

Bij Afval loont kan men gescheiden huishoudelijk afval inleveren. Voor een aantal stromen krijgt men een geldelijke vergoeding en zo kan men sparen met afval. Per gemeente kan het verschillen welke afvalsoort ingeleverd kan worden en tegen welke vergoeding. Op de website www.afvalloont.nl  hebben wij gemeente specifieke pagina’s waar te vinden is wat geldt voor de gemeente waar jij woont.

Alle overige afvalstoffen worden niet geaccepteerd bij het Afval loont filiaal, Recyclewinkel Nieuwland en dienen de particulieren / deelnemers ergens anders te deponeren. Deze overige afvalstoffen kunnen door particulieren / deelnemers mogelijk naar een brengstation van de gemeente gebracht worden.

Algemeen

De afvalstoffen dienen per afvalsoort gescheiden te worden aangeleverd. Indien bijvoorbeeld verpakkingsplastic en oud papier en karton met elkaar zijn vermengd, worden de afvalstoffen niet geaccepteerd. De particulier / deelnemer heeft in dat geval de mogelijkheid om de afvalstoffen ter plekke alsnog goed te scheiden. Doet de particulier / deelnemer dit niet, dan worden de afvalstoffen niet geaccepteerd bij het Afval loont filiaal en dient de particulier / deelnemer deze ergens anders te deponeren.

De gescheiden afvalstoffen dienen per afvalsoort in een groene krat te zijn geplaatst door de particulier / deelnemer. Alleen afvalstoffen die in een groene krat zijn geplaatst mogen worden gewogen. De weegunit is zo ingesteld dat deze het gewicht van een groene krat automatisch afhaalt van het totale gewicht (gewicht krat + gewicht gescheiden afvalstoffen). Zo komt de weegunit op het gewicht van de gescheiden afvalstoffen in de krat, wat te zien is voor de particulier / deelnemer. Indien de groene krat niet wordt meegewogen, leidt dat ertoe dat er een kleiner gewicht wordt geregistreerd dan dat er daadwerkelijk in de krat ligt en dus een lagere vergoeding wordt gegeven. Het is dus van belang dat de gescheiden afvalstoffen in een groene krat zijn geplaatst en dan pas worden gewogen. Het plaatsen van de gescheiden afvalstoffen in een groene krat is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Indien de deelnemer de gescheiden afvalstoffen niet in een groene krat plaatst, dan is dit voor rekening en risico van de deelnemer.

Brengvoorwaarden

Er worden zowel voorwaarden gesteld aan de kwaliteit als aan de kwantiteit van de afvalstoffen die kunnen worden langs gebracht bij de filialen van Afval loont. Of de door de particulier / deelnemer aangeboden afvalstoffen voldoen aan de brengvoorwaarden is enkel ter beoordeling van Afval loont. Particulieren / deelnemers worden verzocht de brengvoorwaarden te bestuderen en de aangegeven richtlijnen te volgen teneinde het proces in de Afval loont filialen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De brengvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De particulier / deelnemer wordt hierover geïnformeerd via een aankondiging in de filialen en / of via de Afval loont website, afvalloont.nl en / of via een e-mail naar het door de deelnemer geregistreerde e-mailadres en / of via de lokale huis-aan-huis krant en / of anderszins. Het is niet uitgesloten dat er op termijn meer soorten afvalstoffen worden geaccepteerd in het Afval loont spaarprogramma, waarbij al dan niet een vergoeding aan de deelnemer wordt gegeven.