Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Samen naar minder afval

De gemeente Capelle aan den IJssel wil de hoeveelheid restafval in de stad verminderen van 225 kilo per persoon per jaar naar 160 kilo in 2023. Dat is een flinke uitdaging. Daarom heeft de gemeente een ambitieus Afvalactieplan op gesteld.

In het Afvalctieplan zijn verschillende maatregelen opgenomen. Het doel is om zo min mogelijk restafval te verbranden: voor het milieu, om te zorgen dat grondstoffen niet verloren gaan, én voor onze portemonnee. Dat betekent: samen met Capellenaren streven naar minder afval én proberen om nog meer waardevolle grondstoffen uit ons afval te halen. Deels vooraf door het scheiden van afval thuis en deels achteraf door afvalverwerker Omrin.

Over Irado

Irado verzorgt de afvalinzameling in de gemeente Capelle aan den IJssel. Wij halen de verschillende afvalsoorten op. En zorgen dat het gescheiden afval wordt hergebruikt, zodat we minder restafval over houden. Dit kunnen wij niet zonder jou. De informatie die je nodig hebt voor het aanbieden, het scheiden en het verminderen van afval vind je op deze website.