Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Wat is grofvuil en waar laat ik het?

Grofvuil is huishoudelijk afval dat je niet gescheiden kunt inleveren en te groot is voor de vuilnisbak. Breng grofvuil naar de milieustraat van Irado.

Onder grofvuil valt alle huishoudelijk afval dat niet in een vuilnisbak past en dat je ook niet kwijt kunt bij een verzamelcontainer in de wijk. Grofvuil is vaak opnieuw te gebruiken. Afgedankte meubelen vinden vaak een nieuw thuis, maar ook onderdelen van wasmachines en geluidsapparatuur zijn vaak opnieuw te gebruiken.

Scheiden en opnieuw gebruiken van grof afval is voordeliger dan verbranden als restafval.

Waar laat ik mijn grofvuil?

Grofvuil wordt opgehaald in aparte routes. Maak daarom per afvalsoort een aparte grofvuilafspraak:

 • Route: grofvuil huisraad
  Zijn meubels en gebruiksartikelen en matrassen. Artikelen van ijzer, apparaten met stekker nemen we niet mee, maakt u hiervoor een aparte grofvuilafspraak in de route “ijzer, elektrische apparaten”.
 • Route: ijzer en elektrische apparaten 
  IJzer: denkt u aan fietswrakken, barbecue, zonnescherm ed.
  Elektrische apparaten: huishoudelijke apparaten met stekker, batterij of accu (denkt u aan stofzuiger, beeld- en geluidselektronica, fornuis of wasmachine, lege koel- en vrieskasten, (mobiele) telefoon, fotocamera, tandenborstel, etc).
 • Route: snoeiafval – Iedere laatste maandag van de maand haalt Irado grof tuinafval op

Je kunt hier een grofvuil ophaalafspraak maken.

 • Zet het grofvuil op de afgesproken dag tussen 5.00 uur tot 7.30 uur buiten.
 • De stukken mogen niet langer zijn dan 1,80 meter.
 • De stukken mogen niet zwaarder zijn dan 30 kg.
 • Kleine stukken moeten goed en stevig gebundeld zijn.
 • In tegenstelling tot wat in de Afvalwijzer vermeld staat, is er in Capelle geen maximum op de totale hoeveel grofvuil dat u per keer mag aanbieden.
 • Plaats uw grofvuil zodanig dat de chauffeur er gemakkelijk bij kan. Bijvoorbeeld voor de deur aan de straatkant.

 • Lees aandachtig onze aanbiedregels voor grofvuil, voordat je een afspraak maakt.
 • Restafval, klein chemisch afval (kca), verf of tl-buizen en asbest zijn geen grofvuil. Breng deze zelf naar de milieustraat.
 • Bied géén puin of steenachtige materialen aan bij het grofvuil!
 • Het bijplaatsen van grofvuil of ander afval bij containers of op andere plekken is strikt verboden en je riskeert een boete.
Let op!

Grofvuil aanbieden:
Het bijplaatsen van grofvuil of ander afval bij containers of op andere plekken is strikt verboden en je riskeert een boete.