Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

In Capelle gooi je pmd bij het restafval

Verpakkingen van plastic, blikjes/metaal en drankpakken (pmd) horen in Capelle bij het restafval. De pmd-verpakkingen worden met nascheiding uit het restafval gehaald.

Het restafval dat Irado inzamelt wordt vervoerd naar Omrin. Daar wordt pmd met de nascheidingsmachine uit het restafval gehaald en ter plekke gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstof. Dat gebeurt in de gemeente Capelle al sinds 2018. De hoeveelheid pmd uit de restafvalcontainer is via nascheiding groter dan de inzameling via de pmd-containers.

Hoe werkt de scheidingsinstallatie?

Tip

Het thuis apart houden van pmd en brengen naar de pmd-container is niet meer nodig. De afvalverwerker kan steeds beter achteraf met een nascheidingsmachine de verschillende soorten pmd uit het restafval halen om te verwerken tot grondstof.

Een magneet haalt eerst alle ijzerhoudende materialen eruit. De rest komt op de schudzeef terecht. Hier wordt het afval gescheiden op grootte. Op de volgende installatie stuiteren de driedimensionale producten, zoals drankpakken, naar beneden. De rest gaat omhoog. Een infrarood scanner scant het restafval dat voorbijkomt. Lucht blaast folies, plastics en drankpakken uit het restafval. De pmd-verpakkingen zijn nu gescheiden van het restafval.

Alleen pmd mag bij restafval: andere afvalsoorten moeten we blijven scheiden

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Alleen pmd mag bij het restafval; het is belangrijk dat je de andere afvalsoorten thuis ‘aan de bron’ blijft scheiden. Denk dan aan papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil. Alleen dan kunnen ook deze afvalsoorten verwerkt worden tot grondstof. In de afvalwijzer van de gemeente Capelle kun je lezen waar je de verschillende afvalsoorten kwijt kunt.

Lees ook: