Ik heb een vraag over mijn container

Irado zamelt al het afval in. Dit doen we met verschillende soorten containers: minicontainers of kliko’s en onder- en bovengrondse verzamelcontainers. Voor het gebruik van onze containers gelden speciale (aanbied)regels.

Aanbiedregels

Voor minicontainers/kliko’s gelden de volgende (aanbied)regels:

 • De minicontainers/kliko moeten op eigen erf worden gestald en mogen alleen op de dag van inzameling op de inzamelplaats staan.
 • Zet de minicontainer/kliko op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur op de aangewezen inzamelplaatsen met het handvat naar de weg.
 • Stal de minicontainer/kliko met het handvat naar de rijweg.
 • De inzamelplaatsen zijn herkenbaar gemaakt door: een stoeptegel met de afbeelding van een container of met een speciaal bord bij de parkeerplaatsen.
 • Grotere stukken afval (grofvuil en tuin- en snoeiafval) hoort niet thuis in de minicontainer/kliko doen. Plaats dit afval er ook niet naast, maar breng het naar het milieustraat of laat het door ons ophalen.

In de afvalkalender vind je de exacte data waarop de container/kliko wordt geleegd. Kijk bij veelgestelde vragen voor het schoon en fris houden van de minicontainer/kliko.

Voor de bovengrondse containers gelden de volgende (aanbied)regels:

 • Knoop de vuilniszakken goed dicht.
 • Plaats geen (grof)vuil naast de container. De gemeente kan hierop handhaven.
 • De container is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. We komen de containers regelmatig legen.

Voor de ondergrondse containers gelden de volgende (aanbied)regels:

 • Een ondergrondse container heeft een inwerpzuil en een ondergrondse bak. In de inwerpzuil past precies een vuilniszak.
 • Knoop de vuilniszak goed dicht en houd rekening met de grootte van de opening.
 • Plaats geen afval naast de ondergrondse container. De gemeente kan hierop handhaven.