Tips voor minicontainers in de winter

Vriest het afval in je minicontainer of kliko met vorst vast? Irado heeft de volgende tips om vastgevroren afval te voorkomen.

Tips om vastvriezen te voorkomen:

  • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval los van de wanden.
  • Is het deksel vastgevroren: plaat een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel de container om vastvriezen te voorkomen
  • Plaats de container op een niet al te koude plaats uit de wind, bijvoorbeeld tegen de gevel of in een schuurt of garage.
  • Leg krantenpapier, zaagsel of een eierdoos onder in de container.
  • Gooi zo min mogelijk nat afval in de container door het eerst uit te laten lekken.
  • Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te gaan. Dit verontreinigt het afval namelijk.

De medewerkers van Irado besteden extra aandacht aan het legen van de containers bij vorst. Zo drukken ze extra op de ledigingknop van de vuilniswagen zodat de container extra geschud wordt. Het kan echter voor komen dat de container vanwege de vorst toch niet helemaal is geleegd, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. En door de weersomstandigheden kan de inzameling worden vertraagd, maar het ledigen van de containers blijven we doen. We rekenen hierbij op je begrip.