menu

Wachttijd milieustraat: 45 – 90 minuten. Soms zelfs langer. Kom alleen als het echt nodig is.

 

Coronavirus en Irado – update 09/04

Irado neemt de situatie rondom het Coronavirus uiterst serieus. De gezondheid van onze medewerkers en het kunnen blijven uitvoeren van onze taken vooral op het gebied van afvalinzameling, riolering en plaagdierbestrijding hebben de hoogste prioriteit. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid en milieuhygiëne op straat.

Bij Irado volgen we de richtlijnen over het Coronavirus van het RIVM. We doen er alles aan om verspreiding tussen en op onze werklocaties te voorkomen:

 • We hebben maatregelen getroffen rondom de persoonlijke hygiëne van onze medewerkers.
 • Collega’s die vanuit huis kunnen werken doen dat zoveel mogelijk.
 • We vermijden gemeenschappelijke ruimtes, evenementen, congresbezoeken en overlegvormen.
 • Daarom ook geven onze medewerkers geen handen en vermijden fysiek contact.

We willen u vragen indien u de voorbije 14 dagen in contact bent geweest met patiënten met COVID-19 of personen die ziektesymptomen vertonen, om de Irado terreinen niet te betreden en geen fysiek contact te zoeken met onze medewerkers.

Klantenservice bereikbaar, bij voorkeur via contactformulier of per email!

Onze klantenservice is bereikbaar. Wel verzoeken we u om contact met ons op te nemen via het contactformulier of per email. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar tussen 08.00 – 16.30 uur. Echter vanwege de maatregelen die Irado voor medewerkers treft is de wachttijd voor telefonisch contact toegenomen.

Afvalinzameling

We voeren op dit moment ons werk nog uit zoals u van ons gewend bent en blijven voorlopig uw afval en grondstoffen ophalen. Dat betekent dat:

 • U uw minicontainer en kliko op de gebruikelijke dagen (afvalkalender) aan straat kunt zetten.
 • Verzamelcontainers bij de Afval Apart Punten en milieuparken gewoon worden geleegd.
 • Inzameling van grof afval volgens afspraak voorlopig door gaat. Laat geen grofvuil achter op straat en bij de containers zonder afspraak.
 • De speciale snoeiroute op maandagen ook gewoon blijft rijden volgens afspraak.

Recyclewinkel is gesloten: De Kansenfabriek in Schiedam en daarmee ook de Recyclewinkel aan de Meesterstraat zijn voorlopig gesloten.

We kunnen ons voorstellen dat u in deze periode de voorjaarsschoonmaak uitvoert en/of aan de slag gaat in de tuin. Maakt u voor het afvoeren van de afvalsoorten een grofvuilafspraak.

Mag Irado met 2-3 medewerkers in een voertuig rijden?

Kort gezegd: ja, mits wij ons aan de regels houden en de gezondheid van onze collega’s nauwlettend in de gaten houden.

De NVRD heeft namens diverse inzamelbedrijven deze vraag gesteld aan de RIVM en daarop hebben zij aangegeven: “Als het om cruciale werkzaamheden gaat, zoals aangegeven op de website van de Rijksoverheid, dan ziet men in dat enkele maatregelen niet volledig nageleefd kunnen worden. Wél is het noodzakelijk om als werkgever de gezondheid en veiligheid van medewerkers optimaal te ondersteunen. Dit is natuurlijk altijd het geval, maar zeker in deze tijd vraagt dit extra aandacht”. Wij ontkomen er niet aan om soms met 2-3 medewerkers in een auto te zitten.

Het is van belang dat alle medewerkers die zich bij elkaar in de buurt bevinden, geen klachten ervaren. Hoest of niest een medewerker, heeft hij of zij het benauwd of lichte koorts? Dan wordt diegene direct van het werk gehaald en naar huis gestuurd. We houden de gezondheid van de collega’s dus nauwlettend in de gaten. Wanneer Irado zich aan deze regels houdt, geldt dit voor de RIVM als voldoende maatregelen en mogen zij dus met 2-3 medewerkers in een voertuig rijden omdat zij tot de cruciale beroepen horen.

Milieustraat

Onze milieustraten zijn geopend op de vaste openingstijden. Echter, een kwartier voor sluitingstijd laten we geen nieuwe bezoekers meer toe. We vragen u om alleen te komen als het echt nodig is. Spaar zo veel mogelijk uw (grof)vuil op om het aantal bezoeken tot een minimum te beperken. Als u komt vragen we u wel om minimaal 1,5 meter afstand te houden voor u zelf en onze medewerkers. We helpen u daarom ook niet met uitladen.  Blijf thuis als u milde klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn etc.
Wij laten momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers (maximaal 5 voertuigen op het platform, maximaal 2 personen per voertuig) toe op de milieustraten om de kans op besmetting te minimaliseren. Inmiddels zijn de wachttijden voor de milieustraat sterk toegenomen. Is het druk op de milieustraat, kom dan op een ander tijdstip of dag terug.

Het is dagelijks erg druk op de milieustraat. Hou daarom rekening met een wachttijd van 45 minuten tot ruim 2 uur. We roepen dringend op om alleen te komen als het het nodig is. Zorg dan dat u ruim op tijd aansluit in de rij. Wanneer u later komt bestaat de kans dat de milieustraat al gesloten is voor nieuwe voertuigen. Op de milieustraat hanteren wij een strikte sluitingstijd. Een kwartier voor sluitingstijd laten wij geen nieuwe bezoekers meer toe, zodat het platform op tijd kan sluiten.

Geen compost op zaterdag 28 maart: tot nader order delen we geen compost uit op de milieustraten om drukte te voorkomen.

Uitleen van Irado-aanhangwagens: op de milieustraat in Capelle aan den IJssel wordt de aanhanger voorlopig niet meer uitgeleend. De aanhangwagens op de milieustraten in Schiedam en Vlaardingen worden beperkt uitgeleend. U kunt uitsluitend online reserveren.

Beheren van de openbare ruimte

Ook op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte blijven we onze werkzaamheden zoveel mogelijk uitvoeren zoals u van ons gewend bent. U helpt ons enorm door geen (zwerf)afval op straat achter te laten, maar het in de prullenbak weg te gooien.

Plaagdierbestrijding: huisbezoeken vanwege rattenoverlast gaan gewoon door indien u geen gezondheidsklachten heeft.

Bediening bruggen in Schiedam: de bediening van de bruggen in Schiedam wordt voorlopig stopgezet. Er bestaat namelijk altijd het risico dat een geopende brug in storing raakt. Doordat er (naar verwachting) langzaam maar zeker minder mensen beschikbaar zullen zijn om deze storingen op te lossen, kan het zijn dat een storing langere tijd gaat duren. Dat ontwricht het verkeer op land en legt een extra belasting op de monteurs die anders met de gemalen bezig zijn. Door de bruggen niet te bedienen wordt het risico op storingen weggenomen en is personeel beschikbaar voor vitale processen.

Evenementen afgelast

We volgen het advies van het RIVM op om evenementen waar groepen mensen bij elkaar kunnen komen af te gelasten. Dat betekent dat de volgende evenementen niet doorgaan:

 • Landelijke Opschoondag: zaterdag 21 maart 2020, nieuwe datum: 19 september 2020 (onder voorbehoud)
 • Compostdag: zaterdag 28 maart 2020
 • Afval the Game in Schiedam (3 – 25 maart 2020)
 • Kindertuinen en Ouderen tuinieren in Schiedam: start is uitgesteld tot nader order

Kinderboerderij Het Hoefblad in Schiedam gesloten

We voorzien dat meer mensen de komende dagen en weken op zoek gaan naar een leuke dagbesteding. Dit zou tot onwenselijke drukte en groepsvorming kunnen leiden op de Kinderboerderij. Daarom is op dit moment besloten tot sluiting voor alle bezoekers. Er wordt met een beperkte bezetting doorgewerkt om de dieren te blijven verzorgen.

Ook de voorzieningen (o.a. toiletten bij Fort Drakensteyn) in het Beatrixpark zijn komende tijd gesloten.

Zoekt u toch wat entertainment voor de kinderen? Wij hebben al onze kleur- en bouwplaten online beschikbaar gemaakt.

Houd voor actueel nieuws en updates deze website in de gaten of volg onze social media. Zo proberen we met elkaar te voorkomen dat het virus zich nog verder uitbreidt.

We bedanken u voor uw begrip en uw medewerking.