menu

Coronavirus en Irado – update 7 augustus

Irado neemt de situatie rondom het Coronavirus uiterst serieus. De gezondheid van onze medewerkers en het kunnen blijven uitvoeren van onze taken vooral op het gebied van afvalinzameling, riolering en plaagdierbestrijding hebben de hoogste prioriteit. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid en milieuhygiëne op straat.

Bij Irado volgen we de richtlijnen over het Coronavirus van het RIVM. We doen er alles aan om verspreiding tussen en op onze werklocaties te voorkomen:

  • We hebben maatregelen getroffen rondom de persoonlijke hygiëne van onze medewerkers.
  • Collega’s die vanuit huis kunnen werken doen dat zoveel mogelijk.
  • We vermijden gemeenschappelijke ruimtes, evenementen, congresbezoeken en overlegvormen.
  • Daarom ook geven onze medewerkers geen handen en vermijden fysiek contact.

We willen u vragen indien u de voorbije 14 dagen in contact bent geweest met patiënten met COVID-19 of personen die ziektesymptomen vertonen, om de Irado terreinen niet te betreden en geen fysiek contact te zoeken met onze medewerkers.

Klantenservice bereikbaar, bij voorkeur via contactformulier of per email!

Onze klantenservice is bereikbaar van 08.00 – 16.30 uur. Wel verzoeken we u om contact met ons op te nemen via het contactformulier of per email. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar tussen 08.00 – 16.30 uur. Echter vanwege de maatregelen die Irado voor medewerkers treft is de wachttijd voor telefonisch contact toegenomen.

Afvalinzameling

We voeren op dit moment ons werk nog uit zoals u van ons gewend bent en blijven voorlopig uw afval en grondstoffen ophalen. Dat betekent dat:

  • U uw minicontainer en kliko op de gebruikelijke dagen (afvalkalender) aan straat kunt zetten.
  • Verzamelcontainers bij de Afval Apart Punten en milieuparken gewoon worden geleegd.
  • Inzameling van grof afval volgens afspraak door gaat. Laat geen grofvuil achter op straat en bij de containers zonder afspraak.

Maakt u voor het afvoeren van de afvalsoorten een grofvuilafspraak.

Mag Irado met 2-3 medewerkers in een voertuig rijden?

Kort gezegd: ja, mits wij ons aan de regels houden en de gezondheid van onze collega’s nauwlettend in de gaten houden.

De NVRD heeft namens diverse inzamelbedrijven deze vraag gesteld aan de RIVM en daarop hebben zij aangegeven: “Als het om cruciale werkzaamheden gaat, zoals aangegeven op de website van de Rijksoverheid, dan ziet men in dat enkele maatregelen niet volledig nageleefd kunnen worden. Wél is het noodzakelijk om als werkgever de gezondheid en veiligheid van medewerkers optimaal te ondersteunen. Dit is natuurlijk altijd het geval, maar zeker in deze tijd vraagt dit extra aandacht”. Wij ontkomen er niet aan om soms met 2-3 medewerkers in een auto te zitten.

Het is van belang dat alle medewerkers die zich bij elkaar in de buurt bevinden, geen klachten ervaren. Hoest of niest een medewerker, heeft hij of zij het benauwd of lichte koorts? Dan wordt diegene direct van het werk gehaald en naar huis gestuurd. We houden de gezondheid van de collega’s dus nauwlettend in de gaten. Wanneer Irado zich aan deze regels houdt, geldt dit voor de RIVM als voldoende maatregelen en mogen zij dus met 2-3 medewerkers in een voertuig rijden omdat zij tot de cruciale beroepen horen.

Milieustraat

Onze milieustraten zijn geopend op de vaste openingstijden. Echter, bij lange wachtrijen laten we een kwartier voor sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toe, zodat het platform op tijd kan sluiten. Als u komt vragen we u om minimaal 1,5 meter afstand te houden voor u zelf en onze medewerkers. We helpen u daarom ook niet met uitladen.  Blijf thuis als u milde klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn etc.  Spaar zo veel mogelijk uw (grof)vuil op om het aantal bezoeken tot een minimum te beperken.
Wij laten momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers toe op de milieustraten om de kans op besmetting te minimaliseren. In Schiedam, Vlaardingen en Capelle mogen er maximaal 7 voertuigen de milieustraat op, in Rozenburg mogen er maximaal 5 voertuigen naar binnen. Is het druk op de milieustraat, kom dan op een ander tijdstip of dag terug.

Beheren van de openbare ruimte

Ook op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte blijven we onze werkzaamheden zoveel mogelijk uitvoeren zoals u van ons gewend bent. U helpt ons enorm door geen (zwerf)afval op straat achter te laten, maar het in de prullenbak weg te gooien.

Afgedankte mondkapjes en handschoenen kunt u kwijt in de afvalbak en in de restafvalcontainer.

Plaagdierbestrijding: huisbezoeken vanwege rattenoverlast gaan gewoon door indien u geen gezondheidsklachten heeft.

Evenementen afgelast

We volgen het advies van het RIVM op om evenementen waar groepen mensen bij elkaar kunnen komen af te gelasten. Zoekt u wat entertainment voor de kinderen? Wij hebben al onze kleur- en bouwplaten online beschikbaar gemaakt.

Houd voor actueel nieuws en updates deze website in de gaten of volg onze social media. Zo proberen we met elkaar te voorkomen dat het virus zich nog verder uitbreidt.

We bedanken u voor uw begrip en uw medewerking.