Coronavirus en Irado 

Irado neemt de situatie rondom het Coronavirus uiterst serieus. De gezondheid van onze medewerkers en het kunnen blijven uitvoeren van onze taken vooral op het gebied van afvalinzameling, riolering en plaagdierbestrijding hebben de hoogste prioriteit. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid en milieuhygiëne op straat.

Bij Irado volgen we de richtlijnen over het Coronavirus van het RIVM. We doen er alles aan om verspreiding tussen en op onze werklocaties te voorkomen:

 • We hebben maatregelen getroffen rondom de persoonlijke hygiëne van onze medewerkers.
 • Collega’s die vanuit huis kunnen werken doen dat zoveel mogelijk.
 • We vermijden gemeenschappelijke ruimtes, evenementen, congresbezoeken en overlegvormen.
 • Daarom ook geven onze medewerkers geen handen en vermijden fysiek contact.

We willen je vragen indien je de voorbije 14 dagen in contact bent geweest met patiënten met COVID-19 of personen die ziektesymptomen vertonen, om de Irado terreinen niet te betreden en geen fysiek contact te zoeken met onze medewerkers.

Klantenservice bereikbaar via contactformulier of per e-mail!

Onze klantenservice is bereikbaar van 08.00 – 16.30 uur. Wel verzoeken we u om contact met ons op te nemen via de chatbot, het contactformulier of per email. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar tussen 08.00 – 16.30 uur.

Gevolgen voor onze dienstverlening

We voeren op dit moment ons werk nog uit zoals je van ons gewend bent en blijven voorlopig jouw afval en grondstoffen ophalen. Dat betekent dat:

 • Je de minicontainer en kliko op de gebruikelijke dagen (afvalkalender) aan straat kunt zetten.
 • Verzamelcontainers bij de Afval Apart Punten en milieuparken gewoon worden geleegd.
 • Inzameling van grofafval volgens afspraak door gaat. Laat geen grofvuil achter op straat en bij de containers zonder afspraak.

Maak voor het afvoeren van de afvalsoorten een grofvuilafspraak.

Onze milieustraten zijn geopend op de vaste openingstijden.

Ook wij willen de 1,5 meter afstand blijven waarborgen en daar stemmen we het het maximaal aantal bezoekers dat we toelaten op af: voor nu is dat 7 bezoekers op de milieustraat.

Verder vragen we je om:

 • Je grofvuil zoveel mogelijk op te sparen om het aantal bezoeken tot een minimum te beperken.
 • Thuis te blijven als je milde klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn etc.
 • Als het erg druk is, op een ander tijdstip of dag terug te komen.
 • Minimaal 1,5 meter afstand te houden voor jezelf en onze medewerkers.
 • Zelf je spullen uit te laden, wij kunnen je – uit voorzorg – niet helpen.

Ook op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte blijven we onze werkzaamheden zoveel mogelijk uitvoeren zoals je van ons gewend bent. Je helpt ons enorm door geen (zwerf)afval op straat achter te laten, maar het in de prullenbak weg te gooien.

Afgedankte mondkapjes en handschoenen kun je kwijt in de afvalbak en in de restafvalcontainer.

Huisbezoeken vanwege rattenoverlast gaan gewoon door indien je geen gezondheidsklachten hebt.

Kort gezegd: ja, mits wij ons aan de regels houden en de gezondheid van onze collega’s nauwlettend in de gaten houden.

De NVRD heeft namens diverse inzamelbedrijven deze vraag gesteld aan de RIVM en daarop hebben zij aangegeven: “Als het om cruciale werkzaamheden gaat, zoals aangegeven op de website van de Rijksoverheid, dan ziet men in dat enkele maatregelen niet volledig nageleefd kunnen worden. Wél is het noodzakelijk om als werkgever de gezondheid en veiligheid van medewerkers optimaal te ondersteunen. Dit is natuurlijk altijd het geval, maar zeker in deze tijd vraagt dit extra aandacht”. Wij ontkomen er niet aan om soms met meerdere medewerkers in een auto te zitten.

Het is van belang dat alle medewerkers die zich bij elkaar in de buurt bevinden, geen klachten ervaren. Hoest of niest een medewerker, heeft hij of zij het benauwd of lichte koorts? Dan wordt diegene direct van het werk gehaald en naar huis gestuurd. We houden de gezondheid van de collega’s dus nauwlettend in de gaten. Wanneer Irado zich aan deze regels houdt, geldt dit voor de RIVM als voldoende maatregelen en mogen zij dus met meerdere medewerkers in een voertuig rijden omdat zij tot de cruciale beroepen horen. Zij moeten dan wel een mondkapje dragen.

Kinderboerderij ‘t Hoefblad in Schiedam is per 26-1-2022 weer open  voor  publiek. Dat geldt ook voor: de openbare toilet in het PR. Beatrixpark, de kindertuincomplexen en de Groene Raat (voorbeeldtuinen) in Kethel.

Update

Houd voor actueel nieuws en updates deze website in de gaten of volg onze social media. Zo proberen we met elkaar te voorkomen dat het virus zich nog verder uitbreidt.

We bedanken je voor je begrip en medewerking.

Laatste update: 26 januari 2022