menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsovereenkomst

Met al onze partners en leveranciers die “Verwerker” zijn, hebben wij of werken wij toe naar een Verwerkingsovereenkomst. Het doel is om uiteindelijk met alle partners en leveranciers die gegevens verwerken een dergelijke overeenkomst te hebben. In deze overeenkomst wordt o.a. afgesproken hoe er om gegaan dient te worden met uw gegevens. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij maken gebruik op onze site van een Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij maken wél/geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. (wel = als remarketingcampagnes worden gebruikt)(geen = als geen remarketingcampagnes worden gebruikt).

Formulieren

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Linkedin, Vimeo en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf.  zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van deze sociale media  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrieven

Wij maken gebruik van de diensten van Mailchimp voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Leest u de privacyverklaring van Mailchimp (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Gemeentespecifieke informatie

Voor het tonen van gemeentespecifieke informatie en locatiegebonden informatie op de site maken wij gebruik van uw postcode en huisnummer. De gegevens worden gebruikt voor het tonen van de persoonlijke afvalkalender, een overzicht van de dichtstbijzijnde containerlocaties en het maken van de grofvuilafspraak. Wij gebruik cookies om uw instellingen de bewaren. (zie gebruik van cookies)

App

Om de Irado-app te gebruiken is het nodig uw postcode en huisnummer in te vullen. De gegevens worden gebruikt voor het tonen van de persoonlijke afvalkalender, een overzicht van de dichtstbijzijnde containerlocaties en het maken van de grofvuilafspraak.

Aanhanger/bakfiets reserveren

Op de reserveringsovereenkomst van de aanhanger en bakfiets vragen wij om uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke hiervoor is N.V. IRADO. De gegevens worden gebruikt in het kader van het in bruikleen geven van een aanhangwagen en bakfiets. De gegevens worden bewaard in het reserveringssysteem van de website. Persoonsgegevens worden na twee weken geanonimiseerd (naam, e-mailadres, telefoonnummer, huisnummer en huisnummer toevoeging).

Reservering
Om een reservering te kunnen plaatsen, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig:

 • Achternaam
 • Telefoonnummer: Wij vragen een telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als wij nog vragen of andere zaken met u willen bespreken die betrekking hebben op uw reservering.
 • E-mailadres: Om de reservering naar u te kunnen mailen, hebben wij uw e-mailadres nodig

Bruikleenovereenkomst
Deze gegevens hebben wij van u nodig wanneer u de aanhanger (1) of bakfiets bij de verhuurlocatie wilt ophalen en er een huurovereenkomst tot stand komt:

 • Achternaam
 • Telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring.
 • Adresgegevens
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres: Om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres.
 • (1) Kenteken van het trekkend voertuig
 • (1) Rijbewijsgegevens: Wij hebben uw rijbewijs nodig om u te kunnen identificeren, maar ook om te kunnen verifiëren en aan te tonen dát u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het nummer van het rijbewijs wordt genoteerd, er wordt geen scan gemaakt van uw rijbewijs.

Welke gegevens sturen wij naar derden?
CJIB
Rijdt u tijdens uw verhuring een bekeuring? Dan kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres, rijbewijsnummer en huurinformatie) doorgeven aan het CJIB, u ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente.

Schade
Indien u schade heeft  berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij.

 Contact met klantenservice

Als u contact heeft met klantenservice kan om uw naam, telefoonnummer en e-mail gegevens worden gevraagd. De gegevens die u ons dan verstrekt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Ik heb een vraag

Wilt u meer weten over onze privacyverklaring of wilt u de volledige privacystatement van NV Irado opvragen? Stuurt u dan een e-mail  naar postbus58@irado.nl.

Laatst bijgewerkt: 31 januari 2020

Disclaimer

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en ook met dat doel opgenomen.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en ook met dat doel opgenomen. Aan deze algemene gegevens kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend en NV Irado is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Verder staat NV Irado niet in voor de vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie die haar via e-mail, deze website of internet bereikt.

De privacy van bezoekers van deze website wordt door NV Irado gerespecteerd. Met gegevens die NV Irado via e-mail, deze website of internet bereikt, wordt vertrouwelijk omgegaan.

Ik heb een vraag

Wilt u meer weten over onze disclaimer? Neem dan contact met ons op.

Voorleeshulp

Lees voor

Onze website helpt u bij het lezen van de webtekst door middel van de voorleesfunctie BrowseAloud. Met BrowseAloud kunt u tekst op de website laten voorlezen.

Om BrowseAloud te kunnen gebruiken, moet u eenmalig het programma downloaden en op uw computer installeren. U kunt BrowseAloud zo instellen, dat het programma automatisch opstart zodra uw computer wordt opgestart.

Hoe gebruikt u BrowseAloud?

Als u op onze website met uw muis over de tekst beweegt, wordt de tekst voorgelezen. U kunt deze tekst desgewenst ook in een groot lettertype op uw beeldscherm laten tonen. Verder kunt u de voorleessnelheid instellen en ook de kleuren van de meeleescursor aanpassen.

Downloaden, installeren en instellen

Als u BrowseAloud wilt gebruiken, doorloopt u de volgende stappen:

 • Download het programma op deze website: download.browsealoud.nl. Daar staat precies beschreven hoe u het programma kunt installeren.
 • Tijdens de installatieprocedure kunt u al een aantal instellingen maken. Ook naderhand kunt u het programma nog aanpassen aan uw voorkeuren.

Op dit moment is BrowseAloud alleen beschikbaar voor computers met Windows.

Ik heb een vraag

Wilt u meer weten over onze voorleeshulp of toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact met ons op.

Home