Participatie

We voelen ons verantwoordelijk voor de gemeenschap waarvoor we ons dagelijkse werk doen. Betrokken inwoners van alle leeftijden kunnen echt het verschil maken.

Kindertuinen
Zelf zaadjes planten, de plantjes zien opkomen, verzorgen, en dan oogsten! Ook dit jaar hebben circa 250 basisschoolleerlingen uit groep 5 van Schiedamse basisscholen het plezier van samen tuinieren ervaren. In de zomermaanden kweken zij onder begeleiding van vrijwilligers, hun eigen bloemen, groente en fruit. En natuurlijk mogen ze hun oogst mee naar huis nemen.

Wijkbedrijf in Babberspolder
Bewoners van de wijk Babberspolder in Vlaardingen zijn samen met de gemeente Vlaardingen en Irado verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud in de wijk. Daarover zijn afspraken gemaakt in een wijkbedrijf. De gemeente, Irado en bewoners zitten in het bestuur hiervan. Dit ‘bedrijf’ is opdrachtgever voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Alle deelnemende partijen zijn zo medeverantwoordelijk voor het groenonderhoud, zwerfvuil en de afwikkeling van Buitenlijnmeldingen. Gezamenlijk bekijken de partijen jaarlijks of de geleverde inspanningen genoeg meerwaarde hebben om dit initiatief door te zetten.

Milieucommissie van de Kindergemeenteraad
Irado is de trotse samenwerkingspartner van de Schiedamse Kindergemeenteraad. Samen met de kinderraadsleden van de Milieucommissie maken we plannen en treffen we maatregelen om afvalscheiding te stimuleren en zwerfvuil te voorkomen. Door kinderen al vroeg bij te brengen dat zorgvuldige omgang met milieu en grondstoffen belangrijk is, leren zij zelf bijdragen aan afvalscheiding en afvalvermindering. Excursies, discussieavonden en voorlichting in de klas maken deel uit van het programma. Ook denken de kinderraadsleden mee over vraagstukken waar Irado mee worstelt. Door hun open blik en creatieve geest, kijken kinderen anders naar milieuvraagstukken dan volwassenen.

Strijd mee tegen kanker
Irado, gemeente Schiedam en gemeente Vlaardingen doen mee aan de landelijke inzamelactie van Stichting Taxus voor Hoop om zoveel mogelijk jonge en schone taxusscheuten in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Tijdens de inzamelperiode is de basisgrondstof voor chemotherapie (Baccatine3) aanwezig in de jonge scheuten van de taxus. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie en verhoogt het donatiebedrag. Bij de milieustraten staan speciale verzamelbakken voor het taxussnoeisel. In 2017 leverde de actie in Schiedam en Vlaardingen gezamenlijk 17,5 volle bakken = 17,5 kuub = 17 chemokuren op.

Dode hoek-lessen
Veilig fietsen in het verkeer is onderdeel van het verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs. Politie Vlaardingen en Jumbo Wuijts uit Vlaardingen organiseerden gezamenlijk een praktijkdag over de gevaren van de dode hoek, de plekken rondom de vrachtwagen waar fietsers of bromfietsers onzichtbaar zijn.  Tegenwoordig hebben vrachtauto’s spiegels en zelfs camerasystemen. En toch ziet de chauffeur niet álles. Irado was op deze praktijkdag aanwezig met een vuilniswagen. Zo’n 500 leerlingen namen plaats in de cabine om te ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet achter het stuur.