Proef met plastic container aan huis in Toneelspelersbuurt

Schiedam staat voor de uitdaging de hoeveelheid restafval te verminderen. Samen met inwoners vinden proeven plaats om te onderzoeken hoe beter kan worden gescheiden met het inzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons aan huis.

In overleg met een aantal buurtbewones zijn de huishoudens in laagbouw in de Toneelspelersbuurt geselecteerd om deel te nemen aan een proef met een plastic container aan huis. Met de proef wordt onderzocht of met een container aan huis voor plastic verpakkingen en drankenkartons én het wegbrengen van restafval naar de wijkcontainer, plastic afval nog beter gescheiden wordt.

Proef met plastic container aan huis

Tijdens de proefperiode wordt de container aan huis voor restafval gebruikt voor het verzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons en dient zo als plastic container aan huis. Deze plastic container wordt volgens een vast ophaalschema elke drie weken geleegd. Het restafval wordt door de bewoners naar de ondergrondse restafvalcontainers in de wijk gebracht.

De proef duurt 3 maanden: start op maandag 6 november 2017 en eindigt op maandag 29 januari 2018.  Na deze proefperiode wijzigt de inzameling weer terug naar de oude situatie en worden de plastic verpakkingen en drankenkartons weer gebracht naar het Afval Apart Punt in de wijk. En de container aan huis weer gebruikt voor het verzamelen van restafval.

Ervaringen

Na de proefperiode wordt samen met de deelnemers geëvalueerd. Mede op basis van de ervaringen en die van de Feministenbuurt wordt uiteindelijk besloten hoe de plastic verpakkingen en drankenkartons in de toekomst in laagbouw woningen in Schiedam worden ingezameld.

Veelgestelde vragen

 • Proef met plastic container aan huis in Toneelspelersbuurt

  Ik heb de informatie en de toegangspas nog niet ontvangen

  Het koppelen van de adressen aan de toegangspas heeft wat vertraging opgelopen. Uiterlijk maandag 6 november heeft u alle benodigde informatie in huis:

  Wat mag wel en wat niet in de plastic container

  Al uw plastic verpakkingen en drankenkarton, zoals: tasjes, zakjes, plastic flessen en flacons, tubes en potten en pakken voor zuivel, water, vruchtensappen, pastasaus en soepen kunt u weggooien in de plastic container. Piepschuim, tuinstoelen, speelgoed en andere plastic voorwerpen horen niet thuis in de container. Deze kunt u brengen naar de milieustraat.

  • Onthoud: alleen verpakkingen van plastic en drankenkartons mogen in de plastic container
  • Verzamel de plastic verpakkingen en drankenkartons in een plastic zak.
  • Verpakkingen graag leegmaken, maar omspoelen is niet nodig
  • Maak de verpakkingen zo klein en plat mogelijk. Verpakkingen bevatten veel lucht. Verpakkingen met loze lucht zorgen ervoor dat de verzamelzak sneller vol zit.
  • Bedenk een handig plek in huis waar de verpakkingen verzameld kunnen worden
  • Raadpleeg afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal

  Print of download: handig overzicht met wat wel en niet in de plastic container mag.

  Wat gebeurt er na de proefperiode?

  De proef eindigt op maandag 29 januari 2018. Voordat de proef eindigt ontvangt u van ons nog informatie over deze (terug)wisseldag. Na 29 januari kunt de container weer gebruiken voor het verzamelen van restafval. Op maandag 12 februari 2018 komen we als vanouds bij u het restafval weer aan huis ophalen. Uw ervaringen zijn belangrijk voor ons. Daarom willen we graag samen u en uw buurtbewoners kort na de proef de proef evalueren. Mede op basis van uw ervaringen en die van andere wijken wordt uiteindelijk besloten hoe de plastic verpakkingen en drankenkartons in de toekomst in laagbouw woningen worden ingezameld.

   

  Waar staan de ondergrondse containers voor restafval?

  De locaties van de containers waar u in de buurt terecht kunt met uw restafval zijn:

  • ter hoogte van Faassenplein 58
  • kruising Faassenplein en Laseurpad
  • ter hoogte van Faassenplein 122
  • Van Gasterenstraat, ingang Heijermansplein
  • Ter hoogte van Heijermansplein 36
  • Ter hoogte van Heijermansplein 222
  • en aan het Bospad.
  Waar laat ik mijn restafval?

  Restafval is alles wat na goed scheiden overblijft. Als u goed scheidt, dan blijft er nog weinig restafval over. Tijdens de proefperiode kunt u uw restafval wegbrengen naar de restafvalcontainers in uw wijk. De containers zijn uitsluitend te openen met een toegangspas. U heeft bij de toegangspas een uitgebreide handleiding ontvangen.

  De locaties van de containers waar u in de buurt terecht kunt met uw restafval zijn:

  Klik op de kaart om deze te vergroten.

  • ter hoogte van Faassenplein 58
  • kruising Faassenplein en Laseurpad
  • ter hoogte van Faassenplein 122
  • Van Gasterenstraat, ingang Heijermansplein
  • Ter hoogte van Heijermansplein 36
  • Ter hoogte van Heijermansplein 222
  • en aan het Bospad.
  Hoe moet ik de plastic container aanbieden?

  Op de ophaaldagen kunt u de plastic container op de gebruikelijke wijze aanbieden:

  • De plastic container mag uitsluitend op eigen terrein worden gestald en alleen op de dag van inzameling aan de rijweg en/of op de inzamelplaats staan.
  • Zet u de plastic container op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur aan de rijweg en/of op de inzamelplaats met het handvat naar de weg.
  • Haal uw plastic container uiterlijk voor 20.00 uur weer op en stal deze op eigen terrein.
  • Indien in uw straat inzamelplaatsen aanwezig zijn, dan zijn herkenbaar gemaakt door: een stoeptegel met de afbeelding van een container of met een speciaal bord bij de parkeerplaatsen.
  • Grotere stukken plastic mag u niet in de container doen. Plaats dit afval ook niet naast de container, maar breng het naar de milieustraat of laat het als grofvuil door ons ophalen.
  Wat gebeurt er op de wisseldag 6 november 2017?

  Met ingang van maandag 6 november is uw container aan huis voor restafval gedurende de proefperiode  uitsluitend te gebruiken voor het verzamelen van uw plastic verpakkingen en drankenkartons:

  • Zet uw kliko voor restafval zoals gebruikelijk op de aanbiedplaats voor het ophalen van uw restafval.
  • Irado komt langs om uw kliko voor restafval te legen.
  • In opdracht van Irado reinigt en bestickerd Van Beek Container Groep uw kliko.

  Vanaf dit moment is uw kliko uitsluitend te gebruiken voor het verzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons.

  Wat betekenen de verhalen in de media voor het scheiden van plastic?

  Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! In de media verschijnen helaas berichten dat plastic afval scheiden zinloos is. Dat vinden wij jammer. Een van de belangrijkste argumenten is dat de manier waarop plastic nu ingezameld wordt, de plastics moeilijk herbruikbaar zijn. Daar ligt nog een enorme uitdaging. Voor ons allemaal.

  Belangrijk is wel dat als we allemaal ons best blijven doen de milieuwinst grote wordt. Dat staat vast. Bewoners door plastic verpakkingen te blijven scheiden en het zo zuiver mogelijk te scheiden. Sorteerfabrieken door de soorten plastics zorgvuldig uit elkaar halen. Producenten door meer gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen.

  Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Laten we bij onszelf beginnen!

  artikel: Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk

  Waarom moet ik plastic aan huis scheiden?

  Het scheiden van plastic verpakkingen en drankenkartons is belangrijk omdat:

  • Plastic en drankenkartons worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Daardoor zijn minder primaire grondstoffen nodig. Dat is beter voor het milieu.
  • Er minder afval verbrand hoeft te worden. Minder verbranden betekent minder CO2-uitstoot en minder belasting voor het milieu.
  • Elke vuilniszak restafval die in de verbrandingsoven verdwijnt kost geld. Daarom is afval scheiden ook goed voor uw portemonnee.

  Kortom plastic scheiden is goed voor het milieu en uw portemonnee.

  Wat wordt met mijn ervaringen gedaan?

  Uw ervaringen zijn belangrijk voor ons. Daarom willen we graag samen u en uw buurtbewoners de proef evalueren. Mede op basis van uw ervaringen en die van andere wijken wordt uiteindelijk besloten hoe de plastic verpakkingen en drankenkartons in de toekomst in laagbouw woningen wordt ingezameld.  U ontvangt vanzelf een uitnodiging voor de evaluatieavond.

  Wanneer start en eindigt de proef?

  De proef start op maandag 6 november 2017 en eindigt op maandag 29 januari 2018.

  Wat zijn de ophaaldagen van de plastic container

  Maandag is vaste ledigingdag. De eerste ledigingdag van uw plastic container is: maandag 27 november 2017. Daarna wordt de plastic container elke drie weken altijd op maandag geleegd. De andere ledigingdagen tijdens de proefperiode zijn maandag: 18 december 2017, 8 januari 2018, 29 januari 2018.

  In de afvalkalender en de Irado app vindt u de exacte data waarop de container elke drie weken wordt geleegd ook terug.

  Wat houdt de proef precies in?

  De container aan huis voor restafval gebruikt u tijdens de proef voor het verzamelen van uw plastic verpakkingen en drankenkartons en dient zo als plasticcontainer aan huis. U ontvangt dus u geen extra container aan huis voor plastic. Uw restafval brengt u tijdens de proef naar de ondergrondse restafvalcontainers in de wijk. U ontvangt hiervoor een toegangspas. De plasticcontainer wordt volgens een vast ophaalschema elke drie weken bij u geleegd.

  Waarom neemt mijn wijk deel aan deze proef?

  Schiedam staat voor de uitdaging de hoeveelheid restafval te verminderen. Samen met inwoners vinden proeven plaats om te onderzoeken hoe beter kan worden gescheiden met het inzamelen van plastic verpakkingen en drankenkartons aan huis en het wegbrengen van restafval. In overleg met een aantal buurtbewoners is uw buurt geselecteerd om deel te nemen aan deze  proef.