menu

Enquête: Minicontainer GFT en papier/karton in Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen onderzoekt de mogelijkheden om inwoners met een eigen tuin (voortuin of achtertuin met achterom) een eigen minicontainer voor GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) én een minicontainer voor oud papier/karton te geven. Hiermee wordt het voor alle bewoners van laagbouw gemakkelijk om dicht bij huis afval te scheiden. Op dit moment is nog niet volledig inzichtelijk wat de mogelijkheden op elk adres zijn.

Daarom ontvangen inwoners van Vlaardingen van woningen met een eigen tuin een uitnodiging voor deelname aan een enquête. Met de gegevens uit de enquête wordt per adres duidelijk wat de mogelijkheden voor gebruik van de minicontainers zijn. Extern bureau DVL is ingeschakeld om namens de gemeente Vlaardingen en Irado via een online enquête de inventarisatie uit te voeren. In september wordt u hierover verder geïnformeerd.

Naar de enquête: www.containerkeuzevlaardingen.nl »

Let op: met ingang van 7 juli 2020 is de enquête aangepast en zijn meer keuzeopties beschikbaar. U kunt tot uiterlijk 19 juli 2020 de enquête aanpassen/bewerken. Logt u hiervoor opnieuw in. 

Inloggen:  U heeft op uw huisadres een brief ontvangen met daarin uw postcode en uw unieke inlogcode.
Invullen enquête uiterlijk 19 juli 2020

Het is belangrijk dat u deze enquête invult. Indien we van u geen reactie ontvangen, dan ontvangt u van ons automatisch in september/oktober 2020 een minicontainer voor GFT en een minicontainer voor papier/karton.

 

Contact:

Heeft u problemen met inloggen, of beschikt u niet over een computer, tablet of smartphone?  Neemt u dan contact op met de helpdesk van DVL:

Telefoon 0800-35 00 100
Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
of stuur een  e-mail naar:  vlaardingen-irado@dvlmilieu.nl

Afvalbeleid gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval in de stad te verminderen. In het Actieplan halvering restafval zijn maatregelen vastgelegd om de hoeveelheid restafval (huishoudelijk afval en grof afval) te halveren van 320 kilo naar 160 kilo per inwoner per jaar voor 2022. Het doel is om zo min mogelijk restafval te verbranden. Dat betekent: streven naar minder afval en proberen om nog meer waardevolle grondstoffen uit afval te halen.

Eigen minicontainers aan huis

Een van de maatregelen uit het Actieplan is om iedereen met een eigen tuin (voortuin of achtertuin met achterom) een eigen minicontainer te geven voor GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) en oud papier/karton.

In de enquête gaan we uit van de volgende situaties:

 1.  U heeft minicontainer voor GFT en oud papier en karton. Het is ook voor u van belang de enquête in te vullen. Uw minicontainers gaan we registreren. Niet geregistreerde containers worden later in het jaar niet meer geleegd.
 2. U heeft een minicontainer voor GFT of een minicontainer voor papier/karton. Fijn dat u met ons de afvalberg te lijf gaat. Om u hierbij te helpen ontvangt u van ons nóg een minicontainer: heeft u een GFT-container, dan ontvangt u ook een papiercontainer. Heeft u een papiercontainer, dan ontvangt u ook een GFT-container.
 3. U heeft geen minicontainer. Heeft u wel een eigen voortuin of achtertuin met achterom, dan ontvangt u van ons een GFT-container en een papiercontainer.
 4. U kunt geen minicontainer op eigen terrein plaatsen, omdat u geen voortuin of achterom heeft: De gemeente zal controleren of het plaatsen van minicontainers op uw adres inderdaad niet mogelijk is. Heeft u wel tuinafval, maar geen tuin met achterom dan geldt dat u uw tuinafval altijd zelf weg kunt brengen naar de Milieustraat, ook rijdt Irado in het voor- en najaar een ‘takkenroute’. Mocht dit geen oplossing zijn voor uw situatie dan zoeken we samen naar andere mogelijkheden.

Waarom afval scheiden?

GFT en oud papier/karton zijn waardevolle grondstoffen. Van uw GFT wordt compost gemaakt en van oud papier/karton wordt nieuw papier gemaakt. Met het scheiden ervan leveren we een belangrijke bijdrage aan het milieu. Het scheiden van GFT en oud papier/karton levert de gemeente bovendien geld op en is voordeliger dan het verbranden als restafval.

Heeft u vragen?

Raadpleeg dan eerst de meest gestelde vragen op www.containerkeuzevlaardingen.nl. Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met de helpdesk van DVL via 0800-35100100. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Of stuur een  e-mail naar:  vlaardingen-irado@dvlmilieu.nl

Minicontainer voor GFT: 140 liter – 103 cm hoog x 55,3 cm diep x 48 cm breed

Minicontainer papier/karton 140 liter – 103 cm hoog x 55,3 cm diep x 48 cm breed

 

Veelgestelde vragen

 • Enquête minicontainer(s) GFT en oud papier/karton

  Wanneer kan ik de nieuwe minicontainers verwachten?

  In september 2020 zullen eerst de bestaande minicontainers worden geregistreerd en daarna worden de nieuwe containers uitgezet. Wij verwachten dat dit medio september/oktober 2020 zal plaats vinden. U ontvangt hierover nog informatie per post.

  Wat zijn de afmetingen van de minicontainers?

  De inhoud van beide minicontainers is 140 liter.
  De afmetingen zijn: diepte 55,3 cm, breedte 48 cm  en hoogte 103 cm.

  Wat houdt het registreren van mijn container in?

  Uw container wordt voorzien van een adressticker en een chip. Dit helpt Irado bij het containerbeheer.

  Wat gebeurt er met de gegevens die ik in de enquête invul?

  Extern bureau DVL is ingeschakeld om de enquête uit te voeren. Zij verwerken de ingevulde gegevens. Uiteindelijk zal de gemeente beschikken over een adressenlijst met daaraan gekoppeld van welke minicontainers gebruikt gemaakt wordt.

  Ik kan geen minicontainer plaatsen op eigen terrein, wat nu?

  Iedere grondgebonden woning krijgt minicontainers voor het scheiden van uw papier en karton en GFT. Dit inzamelmiddel is door de gemeente toegewezen aan uw bebouwingstype. Het kan echter zijn dat u geen voortuin, of geen tuin met een achterom heeft en dan wordt het lastig om de minicontainer op de ledigingsdag aan te bieden. U kunt dit aangeven in de enquête. De gemeente zal controleren of het plaatsen van minicontainers op uw adres inderdaad niet mogelijk is. Heeft u wel tuinafval, maar geen tuin met achterom dan geldt dat u uw tuinafval altijd zelf weg kunt brengen naar de Milieustraat.

  Ook rijdt Irado in het voor- en najaar een takkenroute. Mocht dit geen oplossing zijn voor uw situatie dan zoeken we samen naar andere mogelijkheden.

  Ik heb al een minicontainer voor GFT, krijg ik dan automatisch ook een minicontainer voor papier? En andersom?

  Om u extra te helpen met het scheiden van afval ontvangt u inderdaad van ons nog een minicontainer. Heeft u een minicontainer voor papier dan ontvangt u ook een minicontainer voor GFT. Heeft u een minicontainer voor GFT, dan ontvangt u ook een minicontainer voor papier.

  Wat als er iets stuk is aan mijn huidige minicontainer(s)?

  Bent u al in het bezit van een minicontainer en is deze stuk? Tijdens het registreren wordt een controle uitgevoerd op kapotte containers. Deze worden direct vervangen. Mocht u dit op voorhand al willen aangegeven neem dan contact op met de klantenservice van DVL :

  Telefoon 0800-35 00 100
  Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
  of stuur een  e-mail naar:  vlaardingen-irado@dvlmilieu.nl