Mijlpalen in 2017

“ 2017 was een historisch jaar vanwege de samenwerking met Capelle aan den IJssel”

Voor Irado was 2017 een belangrijk jaar, met daarin een historisch moment. Halverwege het jaar besloot de gemeente Capelle aan den IJssel aandeelhouder te worden van ons bedrijf en bracht de inzameling van huishoudelijk afval bij ons onder. We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze samenwerking op 1 januari 2018 van start kon gaan. Komend jaar spannen we ons in onze dienstverlening aan deze gemeente verder te optimaliseren.

Een tweede mijlpaal dit jaar was de voltooiing van ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan, waarvoor wij intensief overlegd hebben met medewerkers, opdrachtgevers en aandeelhouders. Het Strategisch Meerjarenplan bevat de strategische doelen voor de komende planperiode. Deze doelen liggen op het gebied van afvalbeheer, duurzame leefomgeving, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie, procesoptimalisatie en duurzaamheid. De aandeelhouders keurden de strategische doelstellingen in april 2017 goed.
Een ander belangrijk aspect is duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dit thema komt terug in ons programma ‘levendig naar 70’ . Binnen dit programma motiveren medewerkers elkaar te werken aan gezondheid, werkplezier en ontwikkeling.

Ondertussen was het verder natuurlijk “business as usual”  en werkten we dagelijks aan het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. We zoeken daarbij nadrukkelijk samenwerking met bewoners. Dat deden we in 2017 en dat blijven we doen. Voor u en samen met u zetten we alles op alles om afval te voorkomen, te hergebruiken of te recyclen.

André Hertog
Directeur
N.V. Irado