Hoe wordt pmd uit restafval gehaald met nascheiding?

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (pmd) uit het restafval halen na inzameling. Dat heet nascheiding. 

Steeds meer apart bij nascheiden

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen. Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken. De gemeenten kiezen zelf welke manier van afval scheiden voor de gemeente geschikt is. Soms is ook een combinatie van bron- en nascheiding het beste. De gemeente weegt kosten, service en milieuopbrengst tegen elkaar af.

 

Wat gebeurt er met mijn restafval?

Het restafval van de gemeenten waar Irado afval inzamelt wordt naar de nascheidingcentrale van Omrin gebracht. Daar worden waardevolle afvalstromen zoals pmd, en een deel van het bruikbare gft dat in het restafval terechtkomt eruit gehaald. Het pmd wordt verder gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstof. Van het bruikbare gft dat uit het restafval wordt gehaald wordt groen gas CNG gemaakt. En daarmee tevens een groene brandstof voor onze voertuigen. Hiermee halen we voor onze gemeenten een optimaal scheidingsresultaat.

Proces van nascheiding. (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

LET OP: ALLEEN PMD MAG BIJ RESTAFVAL

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door jou dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijft u apart aanleveren. Sommige gemeenten kiezen er daarom nadrukkelijk voor om samen met bewoners afval te scheiden om de hoeveelheid restafval in de stad te verminderen. Dat levert een gunstig effect op voor het scheidingsgedrag: door goed te scheiden blijft er weinig restafval over. Om het scheidingsgedrag niet te beïnvloeden voor de andere afvalstromen kiezen gemeenten er daarom voor om ook pmd aan huis in te zamelen.

 

Verantwoordelijkheid van de overheid

De overheid legt sinds 2007 producenten verantwoordelijkheid op voor verpakkingsmateriaal. Als gevolg hiervan werden gemeenten verplicht ook kunststof verpakkingen te scheiden en te recyclen. Dit kan op twee manieren: door bronscheiding of nascheiding. Afvalverwerker Omrin haalt voor Irado pmd er achteraf (mechanisch) uit. Hoe dat precies in z’n werk gaat kunt u zien in deze film. Meer informatie over het nascheidingsproces en de producten die van het gerecyclede materiaal worden gemaakt vind je op de website van Omrin.