menu

Bijenbaan heeft schade door werkzaamheden van Irado

Helaas is afgelopen week bij werkzaamheden van Irado schade ontstaan aan de bijenbaan aan de Slimme Watering in Schiedam-Noord. We betreuren dit enorm. In overleg met de gemeente Schiedam, wijkvereniging Spaland en de Stadsimkers  gaan we er alles aan doen om de bijenbaan in ere te herstellen. Op dit moment wordt actie ondernomen voor de korte termijn, en ook voor de lange termijn.

Wat is er gebeurd?

In opdracht van Irado werden de hagen geknipt die langs de bijenbaan staan. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is met een tractor over de bijenbaan gereden. Normaal gesproken worden eerst, in overleg met betrokkenen, de maaiwerkzaamheden uitgevoerd waarna het knippen van de hagen overzichtelijk en zonder schade uitgevoerd kan worden. Door de hoge begroeiing heeft de machinist een aantal heestervakken over het hoofd gezien.  Door deze miscommunicatie zijn heesters en sommige kruidenplanten onherstelbaar beschadigd. We vinden dit ontzettende vervelend en voelen ons zeer verantwoordelijk voor de ontstane schade.

Herstel

We gaan er dan ook alles aan doen om de schade te herstellen. Op dit moment wordt de bijenbaan met rust gelaten, zodat het zaad dat gevallen is zijn werking kan doen. Ondertussen zijn we in gesprek met alle betrokkenen om de herstelwerkzaamheden kort te sluiten. Binnenkort zal waarschijnlijk worden gemaaid, de beschadigde heesters worden geruimd en de kruidenplanten worden hersteld. In het najaar worden op de bijenbaan weer nieuwe heesters gepland zodat de plantenvakken weer volop kunnen bloeien in het volgend seizoen.