Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Geen inzameling van paardenmest meer in Capelle

De gemeente Capelle aan den IJssel stopt per 1 februari 2024 met de inzameling van mest. Irado haalt vanaf dat moment ook geen mest meer op in Capelle.

Waarom stoppen?

Gemeente Capelle aan den IJssel zamelt mest in gecombineerd met het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). De verwerker van het GFT-afval stelt steeds strengere eisen aan het GFT-afval dat we aanleveren. Het komt daardoor steeds vaker voor dat vrachten worden afgekeurd. Ze worden dan afgevoerd als restafval en verbrand. Mest hoort gescheiden ingezameld te worden. Meestal doen particuliere bedrijven dit. Het inzamelen van mest is geen gemeentelijke taak, je betaalt hier ook geen afvalstoffenheffing voor. Het is voor de gemeente niet meer haalbaar om de mest in te zamelen. 

Wie kan wel mest afvoeren?

Je zult vanaf 1 februari gebruik moeten maken van een particuliere dienst. Hieronder vind je een aantal bedrijven die mest inzamelen binnen Capelle aan den IJssel. Wanneer Irado na 1 februari 2024 mest aantreft in de GFT-container, wordt de container niet geleegd.

Je kunt terecht bij de volgende bedrijven voor de inzameling van mest: 

Ophalen van containers

Heb je de GFT-containers nu niet meer nodig? Dan kun je een ophaalverzoek indienen. De containers worden dan op 5 februari opgehaald.

Meer informatie 

Heb je vragen over het ophalen van mest in de gemeente Capelle, dan kun je u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel via 14010.