Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Inzamelen van paardenmest

Per 1 juli 2023 stopt de gemeente Capelle aan den IJssel met het inzamelen van paardenmest. Je kunt gebruik maken van inzameldienst van Irado voor het ophalen van paardenmest. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wijziging met ingang van 1 juli 2023

De gemeente Capelle aan den IJssel is wettelijk verantwoordelijk voor het ophalen van afval uit huishoudens. Paardenmest valt niet onder huishoudelijk afval. Daarom stopt de gemeente met ingang van 1 juli 2023 met het ophalen van paardenmest. Vanaf deze datum kan Irado de paardenmest bij je (blijven) ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden.

De kosten voor het afvoeren van paardenmest door Irado zijn per 1 januari 2023 vanaf € 300,00 (incl. BTW) per paard per jaar. Je ontvangt hiervoor een factuur van Irado.

Mocht je gebruik willen maken van het ophalen van paardenmest door Irado, meld je dan voor 15 juni 2023 aan via dit formulier.

Inzamelen paardenmest door Irado

Naam(Vereist)
Factuuradres(Vereist)
Automatische incasso
Machtigt u Irado het verschuldigde bedrag jaarlijkse te innen via automatisce incasso?
Let op!

Weet je dat er wet- en regelgeving is voor het opslaan en afvoeren van paardenmest? De regelgeving voor de opslag van mest is neergelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Die regelgeving geldt zowel voor vergunning- als niet vergunningsplichtige (bedrijfsmatige) paardenhouderijen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) onder afdeling 4, artikel 4:13  lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen wanneer je paardenmest wilt opslaan. Wij adviseren je hierin te verdiepen en de regelgeving na te leven.