Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Nieuwe containeradoptanten in Capelle ontvangen hun startpakket

In Capelle aan den IJssel hebben zich inmiddels ruim 40 enthousiaste Capellenaren aangemeld als containeradoptant om een of meerdere containerblokken in hun buurt te onderhouden. In Capelle is er veel animo om gezamenlijk met andere bewoners en de gemeente de buurt schoon te houden. Honderden Capellenaren doen dat al door zwerfvuil op te ruimen tijdens een opruimommetje. Het kan ook door containers in de buurt te adopteren.

Wethouder Marc Wilson reikt containeradoptiepakketten uit aan nieuwe adoptanten (Foto: Jan Kok)

Op 7 oktober 2021, tijdens de Week van de Duurzaamheid, heeft wethouder Marc Wilson containeradoptiepakketten uitgereikt aan een groep nieuwe adoptanten. Containeradoptanten krijgen de beschikking over een schoonmaakpakket met daarin onder andere een bezem, handschoenen, afvalgrijper en een containersleutel. Met de sleutel kunnen zij zelf kleine storingen en verstoppingen verhelpen. Daarnaast hebben de adoptanten toegang tot een meldingsformulier zodat, indien zij een probleem niet zelf kunnen verhelpen, de melding met voorrang wordt behandeld door Irado.

Zo zorgen we met zijn allen voor buiten, de ruimte van ons samen. Mét hulp van enthousiaste containeradoptanten. Zij houden de omgeving van de container schoon en helpen buurtbewoners met het juist aanbieden van hun afval. Een schone buurt draagt bij aan het woongenot van de buurtbewoners en zorgt voor een afname van vuildumpingen. Vuil trekt namelijk vuil aan, en je gooit natuurlijk je vuilniszak of grofvuil ook niet bij de buurman in de tuin. Samen houden we zo Capelle schoon.

Aanmelden als adoptant

Aanmelden als containeradoptant kan nog steeds. Op www.capelleaandenijssel.nl/containeradoptant vind je meer informatie en kun je je direct aanmelden.

Samen houden we Capelle schoon-large