Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Pmd mag voortaan in de restafvalcontainer

In Capelle aan den IJssel worden per 1 februari aanstaande de 35 pmd-containers in de gemeente van straat gehaald. Gebruikte verpakkingen van plastic, blikjes van metaal en drankpakken (pmd) mogen voortaan allemaal bij het restafval. Het thuis apart houden van pmd en brengen naar de pmd-container is niet meer nodig. De afvalverwerker kan steeds beter achteraf met een nascheidingsmachine de verschillende soorten pmd uit het restafval halen om te verwerken tot grondstof.

Pmd-containers gaan van straat

Door pmd achteraf met een machine uit het restafval te halen, kunnen we méér pmd recyclen. Pmd wordt gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld speelgoed, wc-papier of auto-onderdelen. De pmd-containers zijn dus niet meer nodig. Dit is een van de maatregelen uit het Afvalactieplan 2020 -2022 van de gemeente om de hoeveelheid restafval in Capelle te verminderen.

Wat gebeurt er met pmd?

In Capelle aan den IJssel staan nu nog 35 pmd-containers die een of twee keer worden per week worden geleegd door Irado. Vervolgens wordt dit pmd gesorteerd en komt het bij een afvalverwerker terecht die er nieuwe grondstoffen van maakt. Het restafval dat Irado inzamelt wordt vervoerd naar Omrin. Daar wordt pmd met de nascheidingsmachine uit het restafval gehaald en ter plekke gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstof. Dat gebeurt in de gemeente Capelle al sinds 2018. De hoeveelheid pmd uit de restafvalcontainer is via nascheiding groter dan de inzameling via de pmd-containers. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om helemaal over te gaan op het nascheiden van pmd. En de pmd-containers weg te halen.

Andere afvalsoorten blijven scheiden

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Alleen pmd mag bij het restafval; het is belangrijk dat u andere afvalsoorten thuis ‘aan de bron’ blijft scheiden. Denkt u aan papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil. Alleen dan kunnen ook deze afvalsoorten verwerkt worden tot grondstof. In de afvalwijzer van de gemeente Capelle (irado.nl) kunt u lezen waar u de verschillende afvalsoorten kwijt kunt.

Minder afval: De Capellenaar krijgt het voor elkaar

De gemeente Capelle aan den IJssel wil de hoeveelheid restafval in de stad verminderen van 226 kilo per persoon per jaar in 2019 naar 160 kilo in 2022. Dat is een flinke uitdaging. Daarom heeft de gemeente Capelle aan den IJssel een ambitieus Afvalactieplan opgesteld waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen. Het doel is om zo min mogelijk restafval te verbranden: voor het milieu, om te zorgen dat grondstoffen niet verloren gaan, én voor onze portemonnee. Dat betekent: samen met Capellenaren streven naar minder afval en proberen om nog meer waardevolle grondstoffen uit ons afval te halen. Deels vooraf door het scheiden van afval thuis en deels achteraf door afvalverwerker Omrin.

Einde van de PMD container