Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Restafval wegbrengen? In de Hoeken kan dit voortaan met een afvalpas

Deze week ontvangen alle bewoners van de Beemsterhoek, de Purmerhoek en de Schermerhoek een afvalpas in de brievenbus. Vanaf 19 april zijn de restafvalcontainers bij de ingang van deze flats alleen nog te openen met een afvalpas.

In De Hoeken in Capelle worden vanaf 19 april 2021 in totaal 16 restafvalcontainers afgesloten. Alleen bewoners die in het bezit zijn van de afvalpas kunnen deze containers gebruiken om restafval in weg te gooien. Bewoners van de Beemster-, de Purmer- en de Schermerhoek ontvangen hun persoonlijke afvalpas op het woonadres.

voorzijde afvalpas Capelle

Afvaltoerisme

De invoering van de afvalpas is een van de maatregelen uit het Afvalactieplan van de gemeente Capelle. De maatregel heeft als doel het ‘afvaltoerisme’ tegen te gaan: onbetaald gebruik van de restafvalcontainers door bedrijven en niet-inwoners. Capelle heeft aanzienlijk meer restafval dan vergelijkbare gemeentes. Een van de oorzaken is dat niet alleen bewoners van Capelle de restafvalcontainers gebruiken. Ook mensen van buiten de gemeente en bedrijven maken onrechtmatig gebruik van deze restafvalcontainers. Zij dragen zo ongewenst bij aan de hoeveelheid restafval in Capelle, zónder dat zij bijdragen aan de kosten voor het afvoeren en verwerken van dit afval.

Met de afvalpas kunnen gebruikers onbeperkt en dag en nacht terecht met hun restafval bij alle ondergrondse restafvalcontainers voor de flats. De containers voor glas en papier in de buurt blijven gewoon open, dus deze kunnen zonder de afvalpas gebruikt worden.

Tijdig legen

De restafvalcontainers in Capelle zijn uitgerust met een vulgraadmeter. Deze sensor zorgt er voor dat Irado een seintje krijgt als een container of een cluster van containers voor 80% vol is. Hierdoor kan Irado de containers bijtijds legen. Als er meerdere containers naast elkaar staan, dan meet het systeem het gemiddelde van de containers. Het kan dus zijn dat een van de containers wel vol is, maar nog niet geleegd wordt omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Het advies is dan gebruik te maken van een van de andere containers in de buurt.

Meer informatie

De bewoners van deze flats in De Hoeken ontvangen vóór 19 april de afvalpas op hun woonadres. Per adres wordt één pas uitgegeven. Klik verder voor meer informatie over de afvalpas: www.irado.nl/capelle/afvalpas.