menu

Bewoners Feministenbuurt ontvangen eigen container voor plastic verpakkingen en drankenkartons

Bewoners van de Feministenbuurt in Schiedam Woudhoek ontvangen vandaag van Irado een eigen container aan huis voor plastic verpakkingen en drankenkartons. Zij nemen deel aan een proef waarin wordt onderzocht of met het gemak van een eigen container aan huis voor plastic en drankenkartons, deze afvalstromen beter worden gescheiden.

Met een eigen container aan huis hoeven de gescheiden plastic verpakkingen en drankenkartons namelijk niet meer naar het Afval Apart Punt in de wijk te worden gebracht. Gedurende drie maanden wordt de container aan huis elke twee weken geleegd. De ervaringen tijdens de proef zijn een belangrijke bron voor het toekomstige afvalbeleid. Het initiatief van deze proef kwam van vertegenwoordigers van de wijk Woudhoek Noord en de denktank Duurzaamheid.

Afval is grondstof

Een groot deel van het restafval in Schiedam bestaat uit plastic verpakkingen en drankenkartons. Terwijl deze afvalstroom goed te recyclen is. Plastic verpakkingen en drankenkartons zijn belangrijke grondstoffen voor nieuwe producten. Door deze te recyclen zijn minder primaire grondstoffen nodig. Dat is beter voor het milieu. Bovendien, als er minder afval verbrand hoeft te worden betekent dat minder CO2-uitstoot en minder belasting voor het milieu. Afval scheiden is ook goed voor de portemonnee: elke vuilniszak restafval die in de verbrandingsoven verdwijnt kost geld.

Minder restafval in Schiedam

De gemeente Schiedam heeft de komende jaren de grote uitdaging om de 300 kg restafval die nu per inwoner wordt weggegooid, terug te brengen naar 160 kilogram per persoon. Om dat te bereiken moet het afval beter gescheiden worden. En daarvoor is de hulp nodig van alle Schiedammers. De gemeente Schiedam en Irado blijven in gesprek met de stad. Deelname aan, en initiatieven voor proeven, zoals deze in de Feministenbuurt worden daarom toegejuicht.

Bewoners Feministenbuurt ontvangen eigen container aan huis voor plastic verpakkingen en dranikenkartons

Bewoners van de Feministenbuurt in Schiedam Woudhoek ontvangen deze week een eigen container aan huis om gemakkelijk plastic verpakkingen en drankenkartons te scheiden.