Help mee: samen zorgen we voor onze stad

Binnen een korte tijd zijn wij met elkaar in een hele andere wereld terecht gekomen door de uitbraak van het coronavirus. De gemeenten en Irado volgen de richtlijnen van het RIVM op om onze omgeving, bewoners, klanten en medewerkers te beschermen. En dat is niet altijd even gemakkelijk en vraagt aanpassingen van ons allemaal.

Dagelijks wordt door Irado hard gewerkt om de stad schoon en leefbaar te houden. Ondanks alle extra inzet neemt de hoeveelheid afval in de stad toe door illegale dumpingen en het achterlaten van afval naast de containers. Dat willen we niet. Daarom doen we een dringend beroep op alle bewoners om mee te helpen de stad op te ruimen. Want, buiten is de ruimte van ons samen.

15% meer huishoudelijk afval

Door de vele thuiswerkers en opruimwoede wordt er veel meer afval aangeboden. Er wordt met man en macht hard gewerkt om dit op te ruimen, maar de hoeveelheid afval is enorm. We zien dat het aanbod aan huishoudelijk afval de afgelopen weken met 15% en afgelopen weekend in sommige gemeenten zelfs met 30% is toegenomen. Irado zet alle zeilen bij om de containers snel te legen en vervuiling te voorkomen.

(Grof) huisvuil naast de container

Niet alleen in de containers, ook naast de containers wordt momenteel veel meer afval achtergelaten. De vervuiling en overlast ervan vraagt veel extra werk van mensen en voertuigen om dit allemaal op te ruimen. Bovendien levert het vertraging op tijdens het legen van de containers in de routes, zorgt voor een vuil straatbeeld en trekt plaagdieren aan. Op dit moment worden alle voertuigen en menskracht ingezet om de stad schoon te houden. De vuilnismannen maken daarvoor meer uren en rijden langere ritten dan normaal. Dagelijks worden extra ploegen ingezet om de stad schoon te houden. Ook in de weekenden.

Jij kunt meehelpen door:

Zet geen afval naast de container
Past je afval niet in de container, of is de container vol of verklemd? Neem het dan mee terug naar huis en wacht totdat de container alsnog is geleegd. Of loop naar een volgende container waar het wel in kan. Wil je het handvat van de container uit veiligheid niet aanraken, trek dan een handschoen aan en was bij thuiskomst direct je handen met water en zeep. Laat je afval in ieder geval niet achter naast de container. Je straat of buurt ziet er niet alleen maar vuiler uit en het nodigt andere mensen uit afval er bij te zetten. Bovendien kost het de vuilnisman alleen maar extra tijd om de container te legen. Dat moeten en kunnen we alleen met elkaar voorkomen.

Feestdagen
Tijdens de komende feestdagen is er een gewijzigde inzameling van de kliko’s en minicontainers. Is je kliko of minicontainer eerder vol, bewaar het afval dan nog even thuis tot de eerste/gewijzigde inzameldag en breng het niet naar een Afval Apart Punt of milieupark. We zien dat bij de Afval Apart Punten ook de containers voor papier, glas en textiel nu sneller vol zijn. Help mee door bijvoorbeeld je karton goed plat te vouwen, zodat de papiercontainer niet verklemd raakt. Of neem het weer mee naar huis, maar laat het niet achter bij de container. Doe dat ook niet met lege flessen.

Ruim zwerfvuil op
Omdat er vanwege de maatregelen minder mensen op straat zijn krijgen plaagdieren, zoals ratten en meeuwen alle gelegenheid om eens lekker in het afval op straat te snuffelen. Met alle gevolgen van dien. Plaagdieren trekken ander ongedierte en zelfs vossen aan, zorgen voor verspreiding van het vuil en vervuilen zelf de straat met hun uitwerpselen. Dat is goed te voorkomen door je afval bij je te houden en netjes thuis weg te gooien.

We roepen je met klem op om zelf een handje te helpen en de straat schoon te houden. In Schiedam kun je bijvoorbeeld via Buurtwerkplaats De Buren je prikstok, werkhandschoenen en vuilniszakken laten bezorgen. Alleen samen kunnen we zo de stad leefbaar houden.

Vermijd de Milieustraat
Veel meer mensen dan normaal in deze periode van het jaar lijken hun huis en tuin flink op te ruimen, om de spullen vervolgens weg te brengen naar de Milieustraat. De Milieustraat is geopend op de reguliere openingstijden. Ondanks herhaalde oproepen bezoek aan de Milieustraat te beperken blijft het op de Milieustraat erg druk. Omdat Irado uit veiligheid een beperkt aantal bezoekers toelaat, loopt de wachttijd op. In Schiedam, Vlaardingen en Capelle mogen er maximaal 7 voertuigen de milieustraat op, in Rozenburg mogen er maximaal 5 voertuigen naar binnen. Helaas leidt dat soms tot onvriendelijke discussies.

De medewerkers op de Milieustraat houden 1,5 meter afstand en helpen je dus niet mee met uitladen. Kom alleen als u uw spullen zelf uit de auto kunt laden en kom met niet meer dan 2 personen in een voertuig. Uit veiligheid mag slechts 1 persoon de auto verlaten op het uitlaadplatform.

Beschouw het bezoek aan de Milieustraat dan ook zeker niet als een uitje. Verzamel je goederen eerst zoveel mogelijk thuis en kom niet met een beperkte hoeveelheid spullen. Denk na over wat je brengt en kom uitsluitend naar de Milieustraat als het echt niet anders kan. Die oude of zware spullen kun je over een paar weken ook brengen. We rekenen op begrip en medewerking van alle bewoners.

Bewaar je grofvuil thuis
Heb je je huis of tuin opgeruimd maak dan een grofvuilafspraak om het bij je thuis te laten ophalen. Houd wel rekening met de wachttijden. Illegale dumpingen van huisraad zorgen voor veel extra werk van de vuilnismannen. Tijd dat beter ingezet kan worden voor het legen van de volle containers. Capellenaren kunnen elke laatste maandag van de maand hun snoeiafval laten ophalen.

Alle hulp is nodig: samen houden we de stad leefbaar

De beperkende maatregelen maken het opruimen van de stad niet gemakkelijk. Het is voor ons allemaal aanpassen aan deze nieuwe situatie. Irado zet al haar voertuigen en medewerkers in om de stad schoon te houden. Maar vanwege de maatregelen, zoals in kleinere ploegen werken en de enorme toename van afval en dumpingen, is het alle zeilen bijzetten. Daarom is hulp van alle bewoners nodig om de stad schoon te houden en op te ruimen. We rekenen op jouw hulp! #samensterk #samenschoon