Irado-directeur André Hertog neemt na 23 jaar afscheid

André Hertog, 23 jaar directeur van Irado, gaat met pensioen. In een volle zaal in het Wennekerpand in Schiedam nam hij afgelopen week afscheid van zijn relaties uit de sector afval en reiniging. André werd deze middag verrast met een bezoek van burgemeester Jules Bijl die hem de MCM De Groot-speld uitreikte. André Hertog ontving de speld vanwege zijn buitengewone inzet voor de Schiedamse gemeenschap.

André Hertog werkte ruim 43 jaar voor Irado en haar rechtsvoorgangers, waarvan de laatste 23 jaar als directeur. Bart van Rijsbergen (voorzitter raad van commissarissen), Ton Doppenberg (oud-voorzitter raad van commissarissen), André Huigens (Adviseur organisatie en competenties en projectleider Yebusu EU) en medewerker en taalambassadeur Hans Esbach spraken hem tijdens de afscheidsbijeenkomst toe. Allen prezen hem om de manier waarop hij zijn rol als directeur met een grote maatschappelijke betrokkenheid vervulde. Burgemeester Jules Bijl onderbrak het programma om André de MCM De Groot-speld uit te reiken.

Volgens de burgemeester krijgt André Hertog deze Schiedamse onderscheiding “als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn grote verdiensten en getoonde buitengewone maatschappelijke betrokkenheid op werkgevers- en vrijwilligersgebied in en voor de stad Schiedam”. Een verraste en ontroerde André Hertog richtte zijn laatste woord tot zijn relaties: “Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt. Irado was mijn tweede huis en ik zal de mooie herinneringen koesteren.”

Irado zorgt niet alleen voor de openbare ruimte met afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en civiele werkzaamheden. Onder leiding van André Hertog kregen ook mensen die om verschillende redenen minder kans in de maatschappij maakten wél een kans. Om te leren, om zich te ontwikkelen en om voldoening te halen uit het werk. Zo voelen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zij zich weer gewaardeerd in de maatschappij. André zette zich in voor laaggeletterdheid, binnen Irado met taallessen en buiten Irado om andere organisaties hierin te adviseren. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat medewerkers incompany een MBO 2 opleiding konden volgen. André Hertog gaf ook nog les bij Zadkine in het vak elektrotechniek, is vrijwillig bestuurslid van de Stichting Brandersfeesten geweest en is (nog steeds) lid van de serviceclub Lions International Schiedam. De oud-directeur heeft het stokje inmiddels overgedragen en gaat van zijn pensioen genieten. Zijn opvolger, Arjan Kraijo, is in september jongstleden gestart.