Irado ontvangt keurmerk ‘Partner in sociaal ondernemen

Irado-directeur Arjan Kraijo nam op woensdag 17 april jl. het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ in ontvangst. We ontvangen het keurmerk, omdat we ons onderscheiden als sociaal ondernemer.

Als keurmerkhouder laten we zien dat we ons als organisatie actief inzetten voor extra werkgelegenheid van kwetsbare doelgroepen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons een kans in de vorm van een contract, een detachering of een stage.

Irado biedt sociale werkgelegenheid

Wij dragen daarmee bij aan het welzijn van mensen en hopen hiermee ook bij te dragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen op het sociaal domein. Wij zijn ervan overtuigd dat arbeidsparticipatie maatschappelijk rendabel is. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat we mensen vanuit Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel met een afstand tot de arbeidsmarkt met leer-werktrajecten helpen naar een (zo) regulier(e) (mogelijke) baan. We hebben onze organisatie ingericht als leer-werkbedrijf en ingesteld op het begeleiden en opleiden van medewerkers.