menu

Irado beheert nu ook de milieustraat in Capelle

De gemeente Capelle aan den IJssel laat het beheer van de milieustraat aan de Groenedijk 12 voortaan uitvoeren door Irado. De overeenkomst is gestart op 1 mei 2018. Voor de Capellenaren verandert er niets: de milieustraat blijft op dezelfde dagen en tijden geopend. Ook de medewerkers van de milieustraat blijven vertrouwde gezichten op de milieustraat.

 Irado verzorgt al vanaf 1 januari de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval. Met ingang van 1 mei 2018 is daar ook het beheer van de milieustraat bijgekomen. Daarmee heeft de gemeente Capelle het volledige afvalbeheer ondergebracht bij één partij.

Milieudoelstellingen

De gemeente Capelle heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Net als andere gemeenten streeft Capelle naar een hoge reductie van de hoeveelheid restafval. Van circa 300 kilo per persoon per jaar naar 150 kilo in 2020. Ook het (grof) afval dat naar de milieustraat wordt gebracht zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Doordat inwoners van Capelle hun grof huishoudelijk afval naar de milieustraat brengen, leveren zij een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de hoeveelheid restafval. En daarmee een belangrijke bijdrage aan het milieu.

Milieustraat

Bij de milieustraat brengen Capellenaren al het afval dat men niet kan meegeven als huisvuil. Denk aan grofvuilpuinelektrische apparaten of glas. Per afvalsoort staan er op de milieustraat containers voor de verschillende afvalsoorten. Hierin kunnen bewoners het afval gescheiden aanleveren waarna het verantwoord wordt verwerkt en geschikt gemaakt voor hergebruik. De milieustraat is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. Op zon- en feestdag is de milieustraat gesloten.