menu

Irado en gemeente Schiedam helpen werkzoekenden aan werk

Langdurig werkzoekenden een kans bieden op regulier werk door het aanbieden van een werkervaringsplaats. Voor het vierde opeenvolgende jaar slaan de gemeente Schiedam en Irado de handen ineen om langdurig werkzoekenden hierbij te helpen. Op woensdag 11 februari 2015 ondertekenden beide partijen een overeenkomst om via drie werkervaringsprojecten 50 werkzoekenden weer uitzicht op werk te bieden.

Behoud van uitkering

Met de ondertekening van de overeenkomst bezegelen beide partijen de afspraak om voor 50 werkzoekenden met een bijstandsuitkering regulier werk te vinden. De kandidaten worden door de gemeente aangewezen om – met behoud van uitkering – een werkstage van minimaal drie maanden tot maximaal een jaar bij Irado te doorlopen. Het gezamenlijke motto van de wethouders Mario Stam en Alexander van Steenderen en Irado-directeur André Hertog hierover is: ‘Met elkaar helpen we zo langdurig werklozen weer terug te keren in het arbeidsproces. Wat voor velen een terugkeer in de maatschappij betekent. In alle opzichten.’

Regulier werk

Afhankelijk van de motivatie en het profiel van de werkzoekende wordt ingestroomd via een van de drie werkervaringsprojecten. Tijdens de werkstage wordt voortdurend bekeken of de kandidaat bemiddelbaar is voor regulier werk. Zo ja, dan wordt de kandidaat bij Irado of via uitzendbureau Randstad bemiddeld naar een ‘reguliere baan’ voor de minimale duur van 6 maanden. De kandidaten kunnen op elke afdeling binnen Irado ingezet worden in de binnendienst en de buitendienst. De participatiecoach van Werk & Inkomen en een jobcoach van Irado begeleiden de kandidaten al tijdens hun werkstage in de zoektocht naar regulier werk.

Irado en de gemeente slaan voor het vierde opeenvolgende jaar de handen ineen om langdurig werklozen aan werk te helpen.