menu

Irado gecertificeerd voor 3e niveau MVO-prestatieladder

Irado heeft het derde niveau van de MVO-prestatieladder behaald. Geen enkel ander afval- en stadsbeheer bedrijf heeft dit certificaat eerder behaald.

In gesprek gaan

Voor het derde niveau moesten we vooral in gesprek gaan met haar medewerkers, klanten en inwoners: Wat verwacht u van Irado op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Deze vraag stelden wij tijdens overleggen, brainstormsessies, open dagen en bewonersavonden.

Visiedocument

Met de uitkomsten van de dialoogsessies kunnen we ons beleid en bedrijfsvoering aanscherpen. In de online brochure “Hoe gaan we om met mens, milieu en maatschappij” vertellen we over de duurzame keuzes en de rol die medewerkers, klanten en leveranciers hierbij spelen.

Veel opleidingen

De auditor concludeerde dat maatschappelijk verantwoord ondernemen echt handen en voeten bij ons heeft gekregen. Vooral de hoeveelheid aan opleidingsmogelijkheden voor eigen personeel én voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt vond de auditor eruit springen. En de extra aandacht voor afvalscheiding en biodiversit