menu

Irado geeft duidelijkheid over aanslag reinigingsrechten

Onlangs heeft u een brief ontvangen van de Regionale Belasting Groep. Hierin wordt u gevraagd de ‘Eigen verklaring Bedrijfsafval’ in te vullen. We ontvangen veel vragen van onze klanten over hoe deze verklaring ingevuld moet worden en op welke wijze dan belastingaanslag reinigingsrechten wordt geïncasseerd door de Regionale  Belasting Groep. Wij geven u graag wat duidelijkheid:

Wel of geen inzamelovereenkomst

U ontvangt een belastingaanslag voor reinigingsrechten als u geen contract heeft afgesloten met een afvalinzameldienst. U kunt dit voorkomen door een overeenkomst af te sluiten met een afvalinzameldienst , zoals Irado.

U ontvangt geen belastingaanslag reinigingsrechten indien u wel een contract heeft met Irado of een andere afvalinzameldienst. Stuurt u dan een kopie van de inzamelovereenkomst en een kopie van de laatste factuur mee met de belastingaanslagformulieren.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen neem dan contact met ons op via 010 – 631 5060 of klantrelaties@irado.nl.