menu

Irado is klaar voor de winter

Van spekglad tot goed begaanbaar. Irado gaat ook dit jaar zorgvuldig om met het bestrijden van de gladheid in Schiedam. Om goed voorbereid te zijn op het winterweer heeft Irado alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Irado is klaar voor de winter.

In opdracht van de gemeente Schiedam strooit Irado met zeven voertuigen en een shovel volgens een vastgesteld strooiplan van 100 km fietspaden en 150 km hoofdrijbanen. Een pool van ruim vijftig medewerkers staat klaar om een paar uur van te voren, voordat het wegdek kan opvriezen, een mengsel van water en zout op de wegen en fietspaden te strooien. Zie voor meer informatie over onze aanpak gladheidbestrijding in Schiedam: www.irado.nl/bewoners/gladheidbestrijding.

  

Nat strooien

Irado gaat de gladheid in Schiedam zoveel mogelijk preventief te lijf door nat te strooien. Een mengsel van zout en water (pekel) wordt een paar uur voordat het glad wordt uitgestrooid op het wegdek. De (natte) pekel blijft in tegenstelling tot het droge strooizout een tijd liggen en voorkomt op deze manier gladheid. Deze methode van ‘nat strooien’ is tevens beter voor het milieu, omdat er veel minder zout wordt verbruikt dan bij ‘droog strooien’. Voor de fietspaden worden speciale strooiers ingezet. De strooiers zijn aan de voorkant uitgerust met een borstel om indien nodig de sneeuw zoveel mogelijk weg te vegen. Vervolgens wordt aan de achterkant van het voertuig gestrooid.

Gladheidvoorspelling

Irado wordt via Meteo Consult dag en nacht geïnformeerd met gladheidvoorspellingen, waardoor de wagens bijtijds de wegen en fietspaden op kunnen. Alle strooiwagens hebben een speciaal navigatiesysteem waarmee de route, hoeveelheid pekel en strooibreedte ingesteld kan worden. Met dit technische snufje kunnen de strooiteams efficiënter strooien. Voor fietspaden worden aparte strooiwagens gebruikt. Een borstel aan de voorkant veegt de sneeuw weg en aan de achterkant wordt de pekel verspreid.

Strooizout

Scholen, bewonersverenigingen, wijkcentra en andere publieke voorzieningen ontvangen van de gemeente Schiedam een brief waarin ze kunnen aangeven of ze zoutzakken willen ontvangen. Daarnaast zijn voor particulieren gratis zoutzakken verkrijgbaar bij de milieustraat aan de Fokkerstraat 550 of bij Fietsenstalling gemeente Schiedam aan de Stadserf 1.