menu

Irado wordt elke dag een beetje duurzamer

Irado werkt hard om op alle niveaus duurzaamheid te integreren in haar bedrijfsvoering. Het wagenpark van Irado hoort daar ook bij. Dagelijks rijden veel voertuigen van Irado door Capelle aan den IJssel, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen. Deze voertuigen worden ingezet voor het schoonhouden van de openbare ruimte en voor het transporteren van grondstoffen die worden gerecycled. Een belangrijke taak waarvoor Irado jaarlijks een heleboel kilometers aflegt waarbij zij het milieu zo min mogelijk wil belasten. Daarom zijn er recent elektrische voertuigen en inzamelvoertuigen die rijden op groen gas CNG in gebruik genomen.

“Bij Irado vinden we het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dagelijks werken we aan een schone stad. Daar hoort ook een duurzaam wagenpark bij. Voor ons werk ontkomen we er niet aan om met voertuigen door de stad te rijden. Waar mogelijk proberen we dat zo duurzaam mogelijk te doen. Bij het vervangen van de voertuigen in ons wagenpark denken we ook aan het milieu. Met de nieuwe voertuigen leveren we een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de stad.”, geeft André Hertog, directeur bij Irado, aan.

Elektrische voertuigen

Oude diesel bestelwagens worden de komende jaren vervangen door volledig elektrisch aangedreven voertuigen die opladen aan laadpalen op het eigen terrein. De groene stroom voor de laadpalen wekt Irado o.a. op via zonnepanelen die sinds kort op het dak van het kantoor liggen. Hiermee kan Irado de voertuigen volledig CO2 neutraal laten rijden.

Deze elektrische voertuigen rijden op 100% groene stroom. Opgewekt door onze eigen zonnepanelen.

CNG gas

De nieuwe vuilniswagens, gaan indien dit mogelijk is, rijden op groen gas CNG. Er zit nog veel organisch afval in het restafval. Dit wordt er door nascheiding alsnog uit gehaald en vergist voor de productie van biogas. Bij het gebruik van groen gas is de CO2-uitstoot veel lager dan bij diesel.

Deze nieuwe vuilniswagen rijdt op CNG gas.

Zonnepanelen

In oktober zijn 260 zonnepanelen op het dak van Irado in gebruik genomen. Waarmee Irado ook zelf zijn stroom kan opwekken. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de stroomvoorziening van het eigen pand en de laadpalen voor de elektrische voertuigen. De 260 zonnepanelen wekken samen 70.000 Kilowattuur elektriciteit op. Hiervoor zou je 20 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Irado gebruikt de opgewerkte elektriciteit voor de stroomvoorziening van het eigen pand en opladen van de accu’s voor de elektrische voertuigen. De levensduur van de zonnepanelen is 25 jaar.

Met 260 zonnepanelen op ons dak wekken we stroom op waarmee bijvoorbeeld onze elektrische voertuigen kunnen rijden.

MVO bij Irado

Irado is specialist op het gebied van afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte en vindt het vanzelfsprekend dat zij dagelijks bezig is met duurzaam ondernemen. Bij alles wat Irado doet, wordt rekening gehouden met de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij. Irado volgt hierin de MVO prestatieladder, waar zij trede 3 heeft bereikt. Op woensdag 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, werd Irado gedeeld tweede bij de uitreiking van de MVO-trofee 2018. Het nieuwe netwerkplatform SEN-MVS reikte de prijs uit aan het beste bedrijf op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.