menu

Kindergemeenteraad bezocht Irado en start met onderzoeksopdracht

Hoe kunnen we inwoners verleiden tot het beter scheiden van plastic?

Dat gaan de 15 kinderen van de adviescommissie Milieu van de Schiedamse Kindergemeenteraad de komende weken onderzoeken, in de klas en tijdens een gesprek met de wethouder. Bij partner Irado gingen ze dinsdag 8 april voortvarend aan de slag. Ze bekeken eerst een filmpje over wat nou plastic eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is om het te scheiden.

Hoeveel plastic wordt er nu al gescheiden? Zijn er genoeg containers in de wijken? Weten mensen wel genoeg over het scheiden van plastic? En hoe doen andere gemeenten het?

De antwoorden op deze (sub)onderzoeksvragen werden al dinsdag door de kinderen achterhaald door experts op het gebied van kunststofinzameling en- verwerking te bellen, en door de afvalrapportage en website van Irado te analyseren.

Met al die informatie en de onderzoeksinspanningen in de komende weken, is Irado ervan overtuigd dat de milieucommissie straks goed kan adviseren over hoe Schiedammers gemotiveerd kunnen worden om (meer) plastic te