menu

Lansingerland start proef met papierinzameling

De gemeente Lansingerland start in april (tweede donderdag in de maand) in de wijk Boterdorp te Bergschenhoek met het inzamelen van oud papier met minicontainers. Deze minicontainers worden bij ongeveer 660 huishoudens geplaatst. Het gaat hier om een proef van één jaar.

De proef is een samenwerking tussen de gemeente, Irado en de papiervaders van basisschool Pius X in Bergschenhoek. De papiervaders halen iedere tweede donderdag van de maand papier op in de wijk en daarmee komt de opbrengst van het opgehaalde papier in deze wijk ten goede aan deze school.

Dertig procent

Het startmoment van deze proef was vrijdagmiddag 23 maart op het plein van de Pius X basisschool. Nadat wethouder Jan den Uil samen met een bewoner van de ‘proefwijk’ een sticker op de nieuwe papiercontainer – zwart met een blauwe deksel – had geplakt benadrukte hij nogmaals het belang van deze nieuwe container. “Nog steeds is dertig procent van het ingezamelde huisvuil papier. Dat willen wij graag zoveel mogelijk terugdringen. Gelukkig zijn er naast de ‘ophaalvaders’ nog enkele verenigingen die actief zijn met het inzamelen van papier, maar dan nog blijft er teveel over dat in de container tussen het restafval terechtkomt. Daarom deze proef waarvan we hopen en verwachten dat de mensen die hem gekregen hebben hem ook intensief zullen gaan gebruiken.”

 Irado

Nadat de medewerkers van Irado de containers op het plein van basisschool Pius X hadden uitgeladen konden de papiervaders op pad om de papiercontainers uit te gaan delen aan de deelnemende huishoudens in de wijk. In andere gemeenten is inmiddels gebleken dat minicontainers voor papier zeer succesvol zijn bij het apart inzamelen van oud papier en karton. De gemeente verwacht door deze proef een verhoging van de oud papieropbrengst en te komen tot minder restafval. Voor de proef is één jaar uitgetrokken. De resultaten van de proef zullen worden meegenomen in het Afvalbeleid dat in 2012-2013 wordt opgesteld. Na evaluatie van de proef kan de gemeente besluiten deze manier van papierinzameling in de wijk Boterdorp voort te zetten en ook in andere wijken te introduceren. Naast de inzameling via minicontainers blijven ook de andere vormen van oud papierinzameling, zoals via de milieuparken, gewoon besta