menu

Leren over afval tijdens Afval the Game

De afgelopen weken zijn leerlingen van basisscholen in de Vlaardingse wijken Noord, Holy Zuid en in VOP druk bezig geweest met het project Afval The Game. Tijdens het project hebben leerlingen meer geleerd over afvalverwerking en recycling. Met het afval zijn de leerlingen vervolgens aan het knutselen geslagen en hebben ze verschillende spellen gemaakt. Ook Irado heeft aan dit project een bijdrage geleverd.

Van maandag 24 maart tot en met woensdag 26 maart jl. waren de eindpresentaties. Elke dag in een andere wijk. Irado heeft op deze dagen een lokaal ‘milieustraat’ ingericht op het schoolplein. Het eerder door de  kinderen verzamelde afval, werd door hen ter plekke gescheiden en in de juiste container gegooid. Met deze afvalrace konden extra punten worden verzameld. Het winnende team heeft kaartjes gewonnen voor de Efteling.

Afval The Game is op initiatief van Waterweg Wonen en werd in samenwerking met Stichting Kik’r uitgevoerd met als doel de wijk zo schoon mogelijk te houden en de leerlingen en hun ouders bewust te maken van duurzaamheid.

Afval the Game - Vlaardingen