menu

Ludieke borden in de strijd tegen zwerfafval in Schiedam

In opdracht van de gemeente Schiedam heeft Irado de afgelopen weken 20 ludieke borden geplaatst op plekken waar (hang) jongeren samenkomen en zwerfafval achterlaten. Op deze plekken vinden we veel zwerfafval van blikjes, flesjes en verpakkingen van fastfood. Met de slogan ‘Hé jij daar’ hopen we dat de jongeren zich aangesproken voelen en zich ervan bewust worden dat we samen de buurt schoon moeten houden. Want buiten is toch de ruimte van ons samen.

Irado heeft in de gemeente twee soorten borden geplaatst. Verspreid over 16 verschillende plekken zijn groene tekstborden geplaatst. In Schiedam Oost zijn vier aangepaste borden ‘met ogen’ geplaatst in de eigen huisstijl van de wijk. Door deze borden te plaatsen willen vooral een signaal afgeven. Natuurlijk aan de jongeren zelf. En zeker ook aan omwonenden van de vervuilplek.

Het idee voor het bord werd aangedragen door een betrokken inwoner uit Schiedam. Zij had een vergelijkbaar bord in Engeland zien staan. De gemeente heeft dit bewonersinitiatief opgepakt en door Irado laten uitvoeren.