menu

Oogdruppels of oordruppels? Hoe één letter verschil grote consequenties kan hebben

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij medicijnvoorschriften niet goed begrijpen en niet correct toepassen. Zij hebben minder kennis over ziekte en gezond leven, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Dit heeft privé en op werk grote gevolgen. De Alliantie gezondheid en geletterdheid wil hier iets aan doen. Irado tekende daarom – samen met 16 andere alliantiepartners – een ‘pledge’. Wij beloven hiermee laaggeletterdheid actief aan te pakken in de omgeving waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen.

Met het zetten van de handtekening onder de pledge ‘Alles is gezondheid’ beloven de alliantiepartners om minimaal één andere samenwerkingspartner te vinden in de gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid en/of mee te werken aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing. De volledige tekst van de pledge is te vinden op de website www.lezenenschrijven.nl en www.allesisgezondheid.nl.

Een tweede kans

Irado-directeur André Hertog legt uit: ‘In elke gemeente, in elke organisatie zijn mensen die slecht lezen en schrijven. Zij verdienen een tweede kans. Een kans op een gezond en gelukkig leven, ook voor hun kinderen. Wij voelen ons daar mede verantwoordelijk voor en zijn blij dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen.’ De Stichting Lezen & Schrijven helpt bij taalscholing voor volwassenen en weet hoe je taalachterstanden bij kinderen kunt voorkomen. Bij Irado ondersteunen twee medewerkers op vrijwillige basis de Stichting bij de taalscholing.

Betere gezondheid door beter lezen en schrijven

Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van mensen die slecht lezen en schrijven (laaggeletterden) sterk verbetert als zij hun taalvaardigheden verbeteren. Zij voelen zich gezonder, kunnen beter voor zichzelf zorgen, zijn sociaal actiever en gelukkiger. Op het werk zorgen de betere taalvaardigheden bijvoorbeeld voor meer (fysieke) veiligheid omdat veiligheidsinstructies goed worden begrepen. Voor de werkgever levert de taalscholing een hogere productiviteit en minder verzuim op.

©Jelmer de Haas - All Rights Reserved
Irado-directeur André Hertog (links op de foto) ondertekent, samen met 16 andere alliantiepartners, de pledge Alles is Gezondheid om gezamenlijk laaggeletterdheid aan te pakken.