De rat te slim af in Capelle aan den IJssel

Sinds begin maart is Irado Plaagdierbestrijding in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel aan de slag om de rattenoverlast in de Molukkenbuurt te verminderen. Sinds de start, half maart, zijn er ruim 500 ratten gevangen. De situatie is nu beheersbaar. De succesvolle aanpak wordt uitgebreid in andere delen van Capelle.

Rattenhotels

Bewoners klaagden al langer over de rattenoverlast. Begin maart zijn vier rattenhotels geplaatst op strategische plekken in de Molukkenbuurt. De rattenhotels zijn succesvol. De lokkasten zijn uitgerust met aas, een mengsel van suiker en zaden. Eenmaal binnen, vallen de ratten door het luik in een vloeistof waarna ze naar de bodem zinken. Een rattenhotel kan tot 40 ratten vangen. En de ratten zijn slim. Ze sturen eerst verkenners op pad. Daarna volgt de rest van de kolonie.

Samen met bewoners

De gemeente Capelle en Irado hebben regelmatig contact met bewoners uit de Molukkenbuurt. Er is een opruimmiddag georganiseerd waarop containers zijn gereinigd en containers zijn nagekeken en waar nodig vervangen. Een flink aantal bewoners ging op pad om zwerfafval op te ruimen. Onlangs nog zijn de holen geruimd, en is er gaas in de bodem aangebracht zodat goed te monitoren is waar de ratten zich nog bevinden. Deze week vinden er inspectiebezoeken plaats bij bewoners om de overlast in de privé tuinen aan te pakken. Verder adviseert de gemeente bewoners wat ze zelf kunnen doen om de omgeving voor ratten zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door vogels en andere dieren niet te voeren, kieren en gaten in muren te dichten en de buurt schoon te houden met een opruimommetje.

Integrated Pest Management

Irado Plaagdierbeheersing is gecertificeerd volgens IPM. Dat is een methode om plaagdieren aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van overlast, in plaats van op bestrijden. IPM heet ook wel geïntegreerde plaagdierbeheersing. Sinds 1 januari 2023 is dit verplicht.