menu

Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk

‘Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu’, kopte de NOS vorige week naar aanleiding van een rapport van het CPB. Het is echter wel belangrijk om door te gaan met gescheiden inzameling van plastic verpakkingen. De berichtgeving van de NOS zou bij inwoners de suggestie kunnen wekken dat het scheiden van plastic verpakkingen zinloos is. Dat vinden wij jammer. We roepen inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Rozenburg vooral op om door te gaan met het scheiden van plastic verpakkingsafval. De ingezamelde grondstoffen worden gerecycled en CO2 wordt bespaard.

Het succes van het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen leidt wel tot nieuwe uitdagingen. CPB publiceerde dit afgelopen week in hun notitie over de circulaire economie van kunststoffen en schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Op dit moment is voor een deel van het ingezamelde materiaal is nog geen goede verwerkingsmethode voor handen. Terwijl dit nodig is om een hogere kwaliteit te bereiken en daarmee tot meer milieuwinst te komen.

Stimuleren afvalscheiding

De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen samen met blik en drankenkartons is de laatste jaren sterk gegroeid. In Schiedam, Vlaardingen en Rozenburg zijn de mogelijkheden voor scheiden van plastic verpakkingen uitgebreid. En worden huishoudens steeds meer gestimuleerd in afvalscheiding. Hiermee geven we samen met de gemeenten invulling aan de ambities van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie om afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw in te zetten als grondstoffen (75% afvalscheiding in 2020). Irado blijft inzetten op communicatie om inwoners duidelijk te maken wat er in de plastic container hoort, zodat de kwaliteit van het plastic verbetert.

80% wordt hergebruikt

Circa 80% van de ingezamelde plastic verpakkingen wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het plastic verpakkingsafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. En daarin ligt de uitdaging zoals beschreven in rapport van CPB.

Samenwerking

Om het plastic beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat de plastic verpakkingen die op de markt komen beter te recyclen zijn. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners de plastic verpakkingen goed scheiden en het zo zuiver mogelijk inzamelen. En dat de sorteerfabrieken de plastic verpakkingen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled plastic toepassen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen. Het rapport van CPB geeft hiervoor duidelijke aanknopingspunten. Producten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is.