menu

Prijs voor bewonersbrief afvalscheiding Schiedam

Gemeente Schiedam en Irado ontvingen uit handen van Rijkswaterstaat de DoorleerAward 2016 voor de bewonersbrief over drankenkartons en plastic verpakkingsafval.

doorleeraward

Vorig jaar informeerden we inwoners o.a. via een brief over het gescheiden inleveren van drankenkartons bij het plastic verpakkingsafval. Volgens de jury verdient deze brief de prijs omdat deze eenvoudig te begrijpen is, de informatie juist is en voor één uitleg vatbaar, visueel aantrekkelijk en in woord- en beeldgebruik afvalscheiding stimuleert. Zie voor meer informatie het juryrapport.

De prijs is in het leven geroepen door het Learning Center Kunststof VerpakkingsAfval (LCKVA) van Rijkswaterstaat en bedoeld om kennisdeling en goede lokale initiatieven te stimuleren.