menu

Proef met plasticcontainer voor bewoners Woudhoek Noord

Op initiatief van vertegenwoordigers van de wijk Woudhoek Noord en de denktank Duurzaamheid in Schiedam bieden Irado en de gemeente Schiedam bewoners van de Feministenbuurt op proef een ‘eigen’ minicontainer (240 liter) met oranje deksel voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons aan. Tijdens de proef, die start in september 2016 en drie maanden duurt, kunnen bewoners thuis hun plastic verpakkingsmaterialen en drankenkartons nog makkelijker scheiden en aanbieden.

Plasticcontainer thuis op proef

De deelnemers aan de proef hoeven hun plastic verpakkingsafval en drankenkartons voortaan niet meer naar het Afval Apart Punt te brengen. Tijdens de proefperiode van drie maanden wordt de plasticcontainer thuis geleegd. De deelnemers blijven beschikken over de grijze container voor restafval. Deze wordt volgens het vaste ophaalschema geleegd. De container voor plastic en drankenkartons wordt tijdens de proefperiode tweewekelijks geleegd. De exacte ophaaldata staan tijdens de proefperiode in de afvalkalender. Inwoners die niet willen deelnemen aan de proef en daarom ook geen plasticcontainer willen, kunnen dat voor 1 augustus 2016 doorgeven aan Irado.

De ervaringen van de deelnemers zijn belangrijk voor Irado en de gemeente Schiedam. Na de proefperiode wordt samen met de bewoners besloten over het vervolg.

Daarom plastic scheiden

Het scheiden van plastic verpakkingen en drankenkartons is belangrijk omdat:

  • Plastic en drankenkartons worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Daardoor zijn minder primaire grondstoffen nodig. Dat is beter voor het milieu.
  • Er minder afval verbrand hoeft te worden. Minder verbranden betekent minder CO2-uitstoot en minder belasting voor het milieu.
  • Elke vuilniszak restafval die in de verbrandingsoven verdwijnt kost geld. Daarom is afval scheiden ook goed voor uw portemonnee.

Kortom: Door plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons te scheiden sparen we dus het milieu en geld.