menu

Recyclesysteem drankverpakkingen op scholen

Op de landelijke Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, namen acht scholen uit Schiedam en Vlaardingen een eigen emballagekast voor drankverpakkingen in gebruik. Zodra leerlingen hun blikje, PET-flesje en kartonnen drinkpakje inleveren in het emballageapparaat worden ze direct beloond met spaarpunten. De scholen bieden hun leerlingen zo een aantrekkelijk systeem om drankverpakkingen te kunnen recyclen.

Door het aanbieden van een beloning stimuleren de scholen hun leerlingen om afval niet zomaar weg te gooien, maar juist te hergebruiken. De hoeveelheid afval op school neemt daardoor af. De verwachting is dat ook in de omgeving van de scholen het zwerfafval afneemt.

Schoon en duurzaam

De plaatsing van de emballagekasten op de Dag van de Duurzaamheid is een bewuste keuze. De scholen besteden deze dag extra aandacht aan duurzaamheid. Met de ingebruikname van de emballagekast komt de nadruk niet alleen te liggen op afval scheiden, ook op het hergebruik van grondstoffen uit afval. Op de emballagekast wordt een animatiefilmpje over de circulaire economie getoond, waarin op informatieve wijze het nut van scheiden en hergebruik van grondstoffen wordt toegelicht.

Afval scheiden loont

Goed scheidingsgedrag wordt beloond. Om het scheiden van de drankverpakkingen te stimuleren is een spaarsysteem gekoppeld aan het apparaat. Voor elk ingeleverde blikje, PET-flesje of drankpakje worden punten gespaard waarmee leerlingen aankopen kunnen doen binnen de school.

Samenwerking

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen en Irado hebben de vermindering van zwerfvuil en de verbetering van afvalscheiding hoog in het vaandel staan en hebben daarom de samenwerking met scholen gezocht. Tomra System, bekend van de inname automaten in de supermarkten, ontwikkelde een oplossing voor de drankverpakkingen bij scholen.