Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

In 2024 haalt gemeente Rotterdam afval op in Rozenburg 

In 2024 neemt de gemeente Rotterdam het ophalen en inzamelen van het afval over van Irado, omdat het contract met Irado afloopt. Gemeente Rotterdam neemt het ophalen van afval geleidelijk over van Irado om ervoor te zorgen dat bewoners zo min mogelijk merken van de overgang van Irado naar de gemeente Rotterdam.  

Wat verandert er? 

  • Bij veel woningen staan minicontainers voor restafval, oud papier en karton en gft. Deze minicontainers worden in 2024 vervangen door nieuwe containers. We noemen dit ook wel huiscontainers. 
  • Alle ondergrondse afvalcontainers worden vervangen door nieuwe. We noemen dit ook wel wijkcontainers. Voor restafval, oud papier en karton en glas komen nieuwe ondergrondse containers terug. Voor textiel plaatsen we bovengrondse afvalcontainers. 
  • Het milieupark (oftewel milieustraat) aan de Frans Halsstraat blijft en gaan we vernieuwen.  

Op https://www.rotterdam.nl/rozenburg vindt u vragen met antwoorden over de veranderingen. Deze vragen en antwoorden passen ze regelmatig aan als meer informatie beschikbaar is.