Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Hoe schoon zijn onze winkelgebieden in Schiedam?

Irado en de gemeente willen graag meer inzicht krijgen hoe schoon, groen en veilig bezoekers de winkelcentra in Schiedam ervaren. Daarom lieten we in augustus 2020 door Nederland Schoon een winkelgebiedenscan uitvoeren.

Wat hield de winkelgebiedenscan in?

Er vonden zwerfafvalmetingen plaats en de afvalbakken werden op netheid beoordeeld. Ook werd de aanwezigheid van graffiti, openbaar groen en onkruid gemeten. Daarnaast werd er een belevingsonderzoek gehouden onder bezoekers aan de hand van een vragenlijst. Dit gebeurde allemaal voor drie winkelgebieden: Centrum, Nolenslaan en Hof van Spaland.

Wat was het resultaat?

124 winkelbezoekers vulden de vragenlijst compleet in (41 per winkelgebied). De bezoekers gaven gemiddeld een 6,9 voor hoe schoon zij het winkelgebied vonden. Deze score komt overeen met de door de gemeente geformuleerde doelstelling van een 6,8 voor de schoonheidsbeleving (bron: begroting 2021). De overige resultaten van de winkelscan zijn te bekijken via een online dashboard.

Onderhoud buitenruimte

Ook komen de zwerfafvalmeting en de beleving van de deelnemende bezoekers overeen met het kwaliteitsniveau waarop Irado de winkelgebieden moet onderhouden. Met de gemeente wordt per gebied een kwaliteitsniveau afgesproken. Dit beeldkwaliteitsniveau wordt bepaald door schoonheidsgraden. De graden bepalen de kwaliteit van onderhoud die verwacht wordt per wijk. Schoonheidsgraden lopen van A tot en met D:

  • Niveau A: excellent
  • Niveau B: goed
  • Niveau C: basis
  • Niveau D: sober onderhoud

Voor de winkelgebieden is een niveau B afgesproken en dat betekent dat er her en der stukken zwerfafval mogen liggen. Toch streeft Irado naar een zo schoon en leefbaar mogelijke buitenruimte. Daarom is een scan als deze waardevol en willen we graag in gesprek blijven met bewoners en ondernemers om te onderzoeken hoe we samen voor de buitenruimte kunnen zorgen.