Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Helaas komt de eikenprocessierups steeds meer voor in Schiedam. Bijvoorbeeld in het Beatrixpark of in het Volkspark. Dit zijn plekken waar veel eikenbomen bij elkaar staan. Maar ook op andere plekken in Schiedam komt de rups inmiddels voor. En doordat het er steeds meer worden, is het belangrijk om te zorgen dat we de rupsen zo goed mogelijk bestrijden. Zo proberen we de overlast van brandharen te voorkomen.

In 2020 gaat Irado samen met Gemeente Schiedam de strijd aan tegen deze rupsen. Er zijn twee manieren om de rupsen aan te pakken, te weten preventief en reactief*. Bij een preventieve aanpak wordt er vaak gebruik gemaakt van gif. Deze manier van bestrijding gebruiken wij in Schiedam niet. Het is namelijk zo dat het gif ook de andere, ‘goede’ rupsen en insecten doodt. De bestrijding die wij hanteren is met name reactief: afzuigen (wegzuigen van nesten), inkapselen (nesten dichtplakken met lijm), branden (wegbranden van nesten) en het aantrekken van de natuurlijke vijanden van de rupsen. En de laatste methode gaan wij nu toepassen.

Dit jaar hangt Irado namelijk 600 nestkastjes op voor mezen, mussen en vleermuizen in de buurt waar de eikenprocessierupsen vorig jaar voor overlast hebben gezorgd. En wat is nou een betere plaats dan vlak bij de nesten? De dieren maken immers graag een nestje op plaatsen waar veel eten te vinden is. Een mezenjong kan in twee weken namelijk wel 800 rupsen eten!

Deze nestkastjes zijn gemaakt door mensen met een beperking van Ipse de Bruggen, dagbestedingslocatie De Boei in Vlaardingen. Vervolgens zijn deze nestkastjes op 12 verschillende Schiedamse basisscholen mooi versierd. Bij het ophalen van de huisjes hebben de leerlingen meteen iets geleerd over de eikenprocessierups en over hun natuurlijke vijanden. Vervolgens zijn de klassen naar de bomenploeg gewandeld, die alle nestkastjes een mooi plekje hebben gegeven!Door de coronacrisis is de beschermende kleding die gebruikt word bij de bestrijding op dit moment onvoldoende leverbaar. Daarom heeft de gemeente Schiedam in 2020 voor een andere (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups moeten kiezen. Preventief bestrijden betekent dat de jonge bladeren van de boom worden beneveld met nematoden. Dit is een biologisch middel dat bestaat uit miniworpjes. Deze nevel is niet schadelijk voor mensen en de natuur. Meer op de website van de Gemeente Schiedam.

Nestkastjes voor natuurlijke bestrijding eikenprocessierups